nieuws

09 jan 2018, 09:09

Berisping voor advocaten Groningse aardbevingsslachtoffers

Berisping voor advocaten Groningse aardbevingsslachtoffers

De constructie die De Haan Advocaten in Groningen heeft opgezet met de Stichting WAG is ontoelaatbaar. Dat oordeelt de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden. Vier advocaten, waaronder twee bestuurders van het advocatenkantoor, hebben een berisping gekregen wegens het maken van een verboden prijsafspraak.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting WAG, waarbij inmiddels ruim 3500 Groningers zich tegen betaling van 100 euro hebben aangesloten, voert een pocedure tegen de NAM over de waardevermindering van woningen in het aardbevingsgebied. De deelnemers van WAG hebben voor een succesfee getekend, waarbij 5 tot 10 procent van de opbrengt van de schadevergoeding naar De Haan zou gaan.

En dat mag niet, zo oordeelde de tuchtrechter. Deze prijsafspraken zijn in strijd met de interne regels van de advocatuur. De constructie kan ertoe leiden dat het advocatenkantoor niet uitsluitend het belang van de cliënten voorop zal stellen bij hun belangenbehartiging, aldus de Raad.  

De Haan gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Volgens het advocatenkantoor is de financiële constructie wel toelaatbaar, onder meer omdat het gaat om een aanvulling op een kostendekkend basisuurtarief van de advocaten.

De raden van discipline zijn bij wet ingestelde, onafhankelijke tuchtcolleges. Een raad van discipline behandelt in eerste aanleg tuchtklachten tegen advocaten.