nieuws

23 mrt 2009, 08:08

Sociale Dienst toch naar Europapark; B en W Groningen houden voet bij stuk

Het college van B en W van Groningen houdt vast aan haar standpunt dat de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) het best verplaatst kan worden van de Eendrachtskade (‘De Zwarte Doos’) naar het Europapark. B en W gaan daarmee in tegen de opinie van een meerderheid in de gemeenteraad die grote moeite heeft met de verhuizing. Maar in een vrijdag gepubliceerde brief schrijft het college wel aan een aantal bezwaren vanuit de gemeenteraad tegemoet te willen komen. Toch blijft verhuizing naar het Europapark volgens haar de beste optie. In het vrijkomende kantoor aan de Eendrachtskade kan in de toekomststudentenhuisvesting komen. Verder stellen B en W dat nieuwbouw van de dienst SoZaWe in het Europapark voor een lager bedrag kan dan aanvankelijk de bedoeling was: 66 in plaats van 74 miljoen euro.
Het college van B en W van Groningen houdt vast aan haar standpunt dat de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) het best verplaatst kan worden van de Eendrachtskade (‘De Zwarte Doos’) naar het Europapark. B en W gaan daarmee in tegen de opinie van een meerderheid in de gemeenteraad die grote moeite heeft met de verhuizing. Maar in een vrijdag gepubliceerde brief schrijft het college wel aan een aantal bezwaren vanuit de gemeenteraad tegemoet te willen komen. Toch blijft verhuizing naar het Europapark volgens haar de beste optie. In het vrijkomende kantoor aan de Eendrachtskade kan in de toekomststudentenhuisvesting komen. Verder stellen B en W dat nieuwbouw van de dienst SoZaWe in het Europapark voor een lager bedrag kan dan aanvankelijk de bedoeling was: 66 in plaats van 74 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Naar aanleiding van de discussie in uw raadscommissie heeft ons college het voorstel opnieuw bekeken. Dat heeft geleid tot enkele wijzigingen in het raadsvoorstel. Met deze brief lichten wij die wijzigingen toe. Het heeft echter niet geleid tot verandering van ons standpunt dat het Europapark de beste locatie is voor de herhuisvesting van de dienst SOZAWE.’’, aldus B en W.
‘’Geen bedreiging binnenstad’’

Volgens het college van B en W is haar voorstel om de nieuwbouw van de dienst SOZAWE te huisvesten op het Europapark geen ondermijning van de binnenstad. ‘ Onze keuze voor het Europapark is een logische voortzetting van ons beleid van selectieve groei rondom het stadshart. In de structuurvisie ‘Stad op Scherp’ en in het impulsprogramma ‘Binnenstad.nu’ laten we zien dat de binnenstad van Groningen zich niet langer beperkt tot het gebied binnen de Diepenring. Rondom de kern, de binnenstad, vormt zich een organische levendige eerste schil met een aantal concentratiegebieden van werk, winkels en voor-zieningen zoals bijvoorbeeld het UMCG, het Stationsgebied, de oude en nieuwe bronpunten Westerhaven, Damsterdiep, Sontplein en het Ebbinge-kwartier. Ook het gebied Europapark/Kempkensberg is een concentratiegebied. ‘’

‘’De bouw van de Euroborg heeft de ontwikkeling van het Europapark in een stroomversnelling gebracht. De nieuwe buurt de Linie is gebouwd en de eerste mensen wonen in de Frontier. De appartementen-torens Stoker en Brander zijn in aanbouw. De Mediacentrale is uitgegroeid tot kloppend hart van onze creatieve sector. Zorgverzekeraar Menzis vestigde er een nieuw hoofdkantoor en langs de A7 staan de eerste kantoren. Het Europa-park heeft een voorlopig NS-station gekregen en met de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel onder de Zuidelijke Ringweg wordt dit jaar gestart. De brede tunnel als verbinding met de Kempkensberg en Helpman wordt voorbereid. Het Europapark is volop in ontwikkeling als dynamo en banenmotor voor de stad. ‘’

Eendrachtskade


‘’Met het vertrek van de dienst SOZAWE van de locatie Eendrachtskade wordt onmiddellijk de vraag opgeroepen wat er dan met het huidige pand en de locatie gaat gebeuren. Ons college deelt uw zorg over het risico van verpaupering bij leegstand van het huidige pand aan de Eendrachtskade. Wij zijn met u van mening dat langdurige leegstand onacceptabel is en dus moet worden voorkomen. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om – bij vertrek van de dienst SOZAWE – samen met de eigenaar en met partners als woningcorporaties voor een passende invulling te zorgen. Onze inzet zal in eerste instantie gericht zijn op het vinden van een kantoorfunctie. Blijkt dat niet te realiseren, dan kunnen we met dit pand en deze locatie een bijdrage leveren aan het oplossen van het acute vraagstuk van jongeren- en studentenhuisvesting. ‘’
‘’Wij hebben, samen met de woningcorporaties en onderwijsinstellingen, plannen om nieuwe grootschalige initiatieven op het gebied van jongeren-huisvesting te ontwikkelen in vier zones: langs het Reitdiep ter hoogte van de Friesestraatweg, rond de voormalige GAK-locatie in Paddepoel, op het Bodenterrein en aan de Eendrachtskade. ‘’


‘’De woningcorporaties Nijestee en Lefier hebben aangegeven serieus geïnteresseerd te zijn in de locatie Eendrachtskade voor studentenhuisvesting. In ieder geval zal zowel een kantoor als een jongerenpand positieve impulsen geven aan de economische ontwikkeling van de binnenstad.’’, aldus het college van B en W.

’Nieuwbouw niet vertragen’’


‘’We willen hier toch ook de economische recessie noemen. We hebben nog een debat te voeren met uw raad over onze lokale invloed op het bestrijden van de economische crisis.
Daarop vooruitlopend vinden wij het van het grootste belang dat we niet vertragen met de uitvoering van de nieuwbouw SOZAWE. Met deze nieuwbouw zijn 120 manjaren werkgelegenheid gemoeid. Verdere planologische vertraging door nieuw onderzoek of een nieuwe bestemmings-planprocedure zoals in het geval van de Nelf-locatie kunnen wij ons in deze tijd niet permitteren. ‘’