nieuws

14 feb 2018, 09:09

Amsterdamse weldoener zet zich in voor oud Gronings kerkje

Amsterdamse weldoener zet zich in voor oud Gronings kerkje

Een man uit Amsterdam die onbekend wenst te blijven heeft zich gemeld bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) omdat hij zich financieel wil inzetten voor het behoud van de kerk in Oosterwijtwerd. (foto op GIC.nl). De onbekende heeft een fonds opgericht met de naam ‘Ripperda’, verwijzend naar een oud Gronings adellijk geslacht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een verder anoniem te blijven persoon heeft onlangs te kennen gegeven een fonds op naam bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) op te willen richten, speciaal bedoeld voor de instandhouding van de kerk van Oosterwijtwerd in de breedste zin. Dit omdat hij een bijzondere (historische) band heeft met deze kerk. Binnenkort stort hij het eerste bedrag in dit ‘Unico Ripperda Fonds’ en hij zal naar verwachting dit fonds in de komende jaren verder ‘vullen’.

 

De eerste bestemming is het herstel van het uurwerk in de kerk van Oosterwitjwerd. Iets wat naar zijn zeggen, zijn overleden moeder zeer zou aanspreken. De opdracht om het weer ‘tikkend’ te maken, kan nu worden gegeven. In oktober 2015 werd de Mariakerk in Oosterwijtwerd na een grondige restauratie weer officieel in gebruik genomen. Destijds werd een aantal interieurstukken onder handen genomen en nu is dan ook het uurwerk aan de beurt.

 

Voor de Stichting Oude Groninger Kerken is het een bijzondere ervaring om met een dergelijk gemotiveerd persoon in contact te komen. Hij bracht een aantal jaren geleden een bezoek aan de kerk en heeft dit nooit weer vergeten. En gezien de bestaande historische banden met de kerk van Oosterwijtwerd, ga hij hieraan nu invulling met de oprichting van dit fonds op naam.

 

Zoals gezegd wil deze gulle gever uit Amsterdam anoniem blijven, maar hij koos voor dit fonds de naam Unico Ripperda (†1400), de stamvader van de Ripperda’s. Het geslacht Ripperda behoort ontegenzeggelijk tot de oudste en voornaamste adellijke geslachten van Nederland en werden zodoende als “jonker”, “nobiles” (edel) en “erentfest” aangeduid.

 

Zoals te doen gebruikelijk bezaten de Ripperda’s heerlijke rechten. Tevens bekleedden zij talrijke ambten, zoals het proostambt, waaraan naast de collatierechten belangrijke inkomsten waren verbonden. Het geslacht Ripperda bestond aanvankelijk uit drie hoofdtakken, nl. die van Farmsum, Oosterwijtwerd en Winsum. Leden van de Oostwijtwerder hoofdtak waren buiten de Ommelanden gevestigd; pas Gijsbert Herman keerde circa 1650 naar de Ripperdaborg te Oosterwijtwerd terug.

 

Fonds op naam

 

Bij de Stichting Oude Groninger Kerken kan een gever van minimaal € 45.000 een fonds op naam oprichten. Bij een dergelijk fonds door schenking van vermogen kunnen afspraken worden gemaakt over het vruchtgebruik. Men bepaalt zelf de naam en het doel van het fonds.

 

 

Foto's: Omke Oudeman (Stichting Oude Groninger Kerken).
Foto's: Omke Oudeman (Stichting Oude Groninger Kerken).