nieuws

03 jan 2002, 00:12

Alders: ‘Snelheidslijn kan Groningen niet meer ontgaan’

Hoewel het kabinet nog lang geen definitieve beslissing heeft genomen over de komst van de Zuiderzeelijn naar Groningen, is Commissaris der Koningin Hans Alders er van overtuigd dat een supersnelle verbinding er nu absoluut komt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat betoogde hij woensdsagmiddag in zijn Nieuwsjaarsspeech voor de medewerkers van de provincie Groningen. Hij ging daarin onder meer in op het feit dat het kabinet zich onlangs zeer positief heeft uitgelaten over een Hogesnelheidslijn. Maar een definitieve beslissing daarover is er nog niet. En ook zullen de noordelijke provincies zelf miljarden moeten bijdragen.
Verder is nog niet bekend of het zal gaan om de meest moderne variant – een magneettrein- of gewoon een sneltrein over een nieuw traject. Maar Commissaris der Koningin Alders is er de man niet naar om op zoek te gaan naar beren op de weg. Hij blijft energiek ijveren voor de meest snelle treinverbinding, en gaat er vanuit dat die er komt ook.
‘Het kabinet heeft een belangrijke stap gezet waar het gaat om de snelle treinverbinding tussen Groningen en Schiphol via de Zuiderzeelijntracé. Sterker nog: wat er ook zal gebeuren: een verbetering van de verbinding van de Randstad naar Noord-Nederland zal er komen’, zo zei hij.