nieuws

23 jan 2002, 00:12

Aantal verzoeken kwijtschelding neemt af

Het aantal huishoudens dat het afgelopen jaar kwijtschelding van gemeente- en waterschapsbelastingen heeft aangevraagd, is gedaald ten opzichte van 2000.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De teller van de gemeente kwam in 2001 uit op 9969 verzoeken. Het jaar daarvoor vroegen nog 10965 mensen een kwijtschelding aan. De daling wordt mede veroorzaakt door de afname van het aantal bijstandsgerechtigden.
Alle huishoudens met een minimum inkomen kunnen vanaf deze week hun kwijtschelding voor 2002 aanvragen.