nieuws

07 nov 2018, 12:12

Groningse studentenpopulatie blijft stug doorgroeien

Groningse studentenpopulatie blijft stug doorgroeien

Op 1 oktober 2018 telde de Rijksuniversiteit Groningen 31.115 studenten. Dat zijn er 1367 meer dan vorig jaar. Opvallend is dat maar liefst 36,9 procent van alle bijna 8.000 nieuwe aanmeldingen buitenlandse studenten betreft. In totaal studeren er nu 7.081 internationale studenten in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nederlandse studenten

In 2015 kende de RUG vanwege de invoering van het leenstelsel een dip in het aantal nieuwe inschrijvingen in de propedeuse, met name van Nederlandse studenten. Vanaf 2016 trad weer een stijging op. In de laatste drie jaar is de nieuwe propedeuse-instroom met 35 procent gestegen. Het aantal nieuwe Nederlandse propedeusestudenten is in deze periode met 19 procent gestegen.

De RUG constateert hierin een landelijke trend, die mogelijk wordt veroorzaakt door de halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten dit jaar. Daarnaast kiezen volgens de RUG ook veel studenten voor Groningen vanwege de verschillende nummer één-posities in de Keuzegidsen voor bachelor- en masteropleidingen.

Internationale studenten

Zoals aangegeven trekt de RUG veel steeds meer internationale studenten. Hun aantal groeide dit collegejaar met 1.264. Daarmee is het aandeel internationale studenten in Groningen verder gestegen naar 22,8 procent van de totale studentenpopulatie. Dit is volgens de universiteit onder meer een gevolg van de groei van het aantal Engelstalige opleidingen in combinatie met de veranderende onderwijsbehoeften van internationale studenten, waar de RUG graag op inspeelt om ‘international classrooms’ te creëren.

Opleidingen

De RUG-opleiding die dit jaar het aantal studenten het hardst zag stijgen, was de bachelor Psychologie (+469 aanmeldingen). Ook de populariteit van de bachelor International Business nam sterk toe (+226).

Grote dalers zijn dit jaar de master Geneeskunde (90 studenten minder) en de bachelor Pedagogische Wetenschappen (-48).