innovatie

05 jul 2002, 00:12

Zuiderzeelijn in zee met TheFactor.e uit Groningen

Het Groningse internetbedrijf TheFactor.e, aan de Friesestraatweg gaat in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de website voor de Zuiderzeelijn verzorgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds geruime tijd is de politiek, in wisselwerking met lobbyisten uit het bedrijfsleven en planmakers, bezig met de voorbereidingen inzake de snelle treinverbinding die het Noorden met de Randstad moet verbinden. In september 2002 zal de site voor bedrijven en het algemene publiek te bezoeken zijn. De ruime ervaring in de overheidssector en de eerdere samenwerking van met projectbureaus van het Ministerie van V&W heeft deze doen besluiten om te kiezen voor theFactor.e.
Vorig jaar realiseerde theFactor.e reeds de jeugdsite voor de HSL Zuid (www.highspeed.nl) en recentelijk werd ook de opdracht voor de Westerscheldetunnel binnengehaald. Binnenkort start de realisatie van de website voor de Zuiderzeelijn.
“Wij zijn bijzonder vereerd met de verwerving van deze opdracht.” Als een van oorsprong Gronings internetbedrijf met vestigingen aan beide zijden van de Zuiderzeelijn zijn ook wij gebaat bij deze snelle treinverbinding” aldus algemeneen directeur, Folkert Ringnalda. In september 2002 gaat de site online en kunnen burgers en bedrijven zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen van dit, reeds jaren, spraakmakende en toonaangevende project.