innovatie

11 jul 2002, 00:12

Website met het industriële erfgoed van Groningen

Een organisatie die opkomt voor het behoud van oude, waardevolle monumenten en objecten in de provincie Groningen gaat over op het nieuwste medium om publicitair mee aan de weg te timmeren. Het gaat om de Stichting Industrieel Erfgoed Noord Nederland (SIEN) dat een eigen website heeft laten ontwerpen die woensdag 12 juni officieel in gebruik wordt gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse gedeputeerde voor cultuur Hans Gerritsen (PvdA) opent die middag de nieuwe in het theehuis Vredewold in Midwolde (Leek).
De Stichting industrieel erfgoed Noord-Nederland houdt zich sinds 1984 bezig met het behoud van industrieel erfgoed in de provincies Groningen en Drenthe. Op de nieuwe website kan de bezoeker toegang krijgen tot een brede selectie van industriële monumenten in Groningen, Drenthe en Friesland. Van Groningen zijn er 50 objecten opgenomen, variërend van oude fabrieksgebouwen tot waterstaatkundige werken. De website is te vinden op het adres: www.sien-n.nl