innovatie

08 sep 2008, 20:08

Waterbedrijf Groningen deelt expertise met internationale partijen

Het IWA World Water Congress and Exhibition heeft Waterbedrijf Groningen verzocht om haar expertise over drinkwater en noodbergingen te delen tijdens een congres, dat tot en met 12 september plaatsvindt in Wenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanwege het veranderende klimaat is voor nu en in de toekomst ruimte nodig om overtollig regenwater tijdelijk af te voeren. Dat gebeurt door middel van een noodberging; een stuk land dat bij veel regenval onderwater gezet kan worden. Het waterschap Hunze en Aa’s heeft veertien gebieden aangewezen als waterberging.

De Onner- en Oostpolder, met een bergingscapaciteit van achttien miljoen kubieke meter water, is er één van. In diezelfde polder heeft Waterbedrijf Groningen waterputten. Een noodberging zou de drinkwaterfunctie kunnen belemmeren. Tegengestelde belangen, zo lijkt het.

Toch vindt Waterbedrijf Groningen het belang van veilig drinkwater net zo belangrijk als het belang om in de toekomst overtollig regenwater tijdelijk te bergen. En daarom werken we graag mee aan het oplossen van dergelijke dilemma’s. In dit geval door de functies van zowel berging van water als winning van water te combineren, waarbij pompstations beschermd worden tegen overstroming.

Die oplossing presenteert Waterbedrijf Groningen tijdens een congres van de IWA, tot en met 12 september in Wenen, waar ruim 3000 waterprofessionals uit de hele wereld aanwezig zijn.