innovatie

08 jan 2003, 00:12

WAT WAS DE BELANGRIJKSTE IT-GEBEURTENIS UIT GRONINGEN IN 2002?

Was het de opening van de IT-borg? Of was het het eerste grote contract van de GN-IX? In elk geval wil de redactie van de Groninger Internet Courant graag weten wat volgens U de belangrijkste gebeurtenis was op het gebied van de ICT in Groningen in 2002.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

U hoeft overigens niet alleen te denken aan grootschalige en ingrijpende evenementen of ontwikkelingen. U mag ook een product noemen waar u zelf aan heeft gewerkt, dat gereed kwam in 2002 en waar U bijzonder trots op bent.
Wel stellen we een korte motivatie van uw keuze zeer op prijs. We zijn benieuwd naar uw reacties.
Een van de redenen om deze vraag te stellen is dat het nogal stilletjes is op het gebied van de ICT in Groningen. Het Groningse bedrijfsleven werkt stug door, maar maakt slechts zelden melding van belangwekkende ontwikkelingen. Wij maken daar echter wel graag melding van!. Onze Luncheditie met een oplage van bijna drieduizend, wordt gelezen in heel Nederland, vaak ook op krantenredacties.
U kunt uw suggestie mailen naar: info@gic.nl (graag o.v.v. ‘IT-project’)