innovatie

19 dec 2018, 09:09

WarmteStad en Hanzehogeschool nemen warmtenet in gebruik

WarmteStad en Hanzehogeschool nemen warmtenet in gebruik

De Hanzehogeschool Groningen en WarmteStad nemen woensdag officieel het warmtenet op Zernike in gebruik. Het warmtenet zal de komende jaren de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen verwarmen en biedt daarmee een duurzaam alternatief voor stoken op aardgas.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hanzehogeschool Groningen is de eerste organisatie die wordt aangesloten op het vorig jaar aangelegde warmtenet. Het warmtenet wordt gevoed door een tijdelijke warmtevoorziening. Deze maakt gebruik van warmtekrachtkoppelingen. Deze ‘minielektriciteitscentrales’ maken stroom en warmte. Hiermee wordt het water in het warmtenet verwarmd en worden de pompen van stroom voorzien. De stroom die overblijft, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

De tijdelijke centrale is ook een eerste stap van daadwerkelijke afbouw van CO2.  Het doel is om in 2020 over te stappen naar een nieuwe duurzame bron, waaronder de restwarmte van datacenters. In 2019 zal het warmtenet worden uitgebreid naar Paddepoel.