innovatie

28 jan 2014, 19:07

Vitale Eemsdelta belangrijke stap dichterbij; verdieping van de vaargeul Eemshaven - Noordzee

Donderdag 30 januari wordt de overeenkomst “Natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium” ondertekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zeven partners van Ecologie en Economie in Balans bundelen hun krachten in hun gezamenlijke streven naar een vitale Eemsdelta. Met de afspraken in de overeenkomst over de verdieping van de vaargeul Eemshaven - Noordzee wordt een belangrijke stap gezet richting het verbeteren van natuur en bereikbaarheid van het Eems-estuarium en een vitale Eemsdelta.

 

Dat partijen erin geslaagd zijn hun belangen te verenigen door deze afspraken te maken is een memorabel moment. De bestuurders willen dit een feestelijk tintje geven met de symbolische starthandeling van het eerste project en het heffen van het glas.