innovatie

18 jan 2008, 09:09

TNO en IDL Sensor Solutions gaan samenwerken bij toepassen sensortechnologie voor MKB

Twee belangrijke noordelijke instellingen die intensief betrokken zijn bij innovatie op het gebied van sensortechnologie, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het gaat om TNO Informatie- en Communicatietechnologie in Groningen en IDL Sensor Solutions in Assen. De samenwerking moet er toe leiden dat hoogwaardige TNOontwikkelingen met ondersteuning van IDL rijp gemaakt worden voor de markt. Het doel is dat het noordelijke bedrijfsleven betrokken wordt bij de technologische ontwikkelingen van met name TNO en dat (MKB-) bedrijven uit Drenthe, Friesland en Groningen en de gelegenheid krijgen met deze kennis nieuwe producten en diensten naar de markt te brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Binnen TNO loopt een omvangrijk research & developmentprogramma van enkele  miljoenen euro’s, gericht op technische ontwikkeling van innovatieve, intelligente sensortechnologie. Het contract tussen IDL en TNO regelt een hechte samenwerking,  waarbij IDL vanuit haar overzicht en contacten in de markt meewerkt, meefinanciert en input levert in het TNO-programma.

Dat sluit aan bij de doelstelling van IDL, namelijk het verbinden van kennis en markt in het noorden, om daarmee bij te dragen aan economische groei en werkgelegenheid in  de voor Noord-Nederland belangrijke sensortechnologie. Deze sector behoort tot de sterke en voor de noordelijke economie meest kansrijke sectoren, zoals ook  geformuleerd in de nota ‘Pieken in de Delta’.

IDL realiseert op dit moment 26 projecten op het gebied van sensortechnologie, waarbij het noordelijke MKB en kennisinstellingen zijn betrokken. De omvang van deze projecten bedraagt ruim € 10 miljoen. Toepassingen zijn o.a. te vinden in de landbouw, medische sector, beveiliging en industrie.

IDL wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Gemeenschap, EFRO en/of het  Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/KOMPAS.