innovatie

10 sep 2008, 21:09

Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen jubileert

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen viert dit jaar haar 20-jarig jubileum Wat eind jaren tachtig begon als een eenmanszaak, ondersteund door een handjevol freelancers, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waarin bijna honderd docenten, vertalers en administratieve medewerkers actief zijn. Het Talencentrum verzorgt momenteel cursussen in meer dan 25 talen. Ook de vertaal- en de correctieservice floreren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal mensen dat een vreemde taal wil leren is de afgelopen jaren enorm toegenomen. ‘De wereldeconomie blijft groeien. Kennis van andere talen is in het huidige klimaat onmisbaar. Het goed kunnen spreken van een vreemde taal is een paspoort dat toegang geeft tot een wereld aan nieuwe kansen’, aldus Anje Dijk, directeur van het Talencentrum.
Anje Dijk verwacht dat die groei voorlopig nog wel even aanhoudt. ‘De vragen naar taalcursussen en vertalingen blijven binnenstromen vanuit bedrijven en overheidsinstellingen. Ook de universiteit doet een groot beroep op het Talencentrum en zelfs particulieren weten ons steeds beter te vinden.’

Anje Dijk: ‘Taalvaardigheid is van groot belang. Bij het leren van een taal gaat het niet zozeer om het leren lezen en schrijven, voor de meeste mensen is juist het mondeling communiceren van belang. Want dat heb je nodig om te onderhandelen, om een telefoongesprek te voeren, je bedrijf te presenteren of tijdens een vergadering je zegje te doen.’

Naast cursussen voor studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, biedt het Talencentrum juist ook cursussen op maat zijn voor diverse bedrijven en overheidsinstellingen. ‘Wij kunnen op vrijwel elk niveau in vrijwel elke taal een cursus op maat aanbieden. Bij het ontwerpen van een cursus hebben we vooral één ding in het achterhoofd: de specifieke wensen van de klant en de situatie waarin de klant de te leren taal moet gebruiken. Daar spelen we op in.’

In het kader van het 20-jarig jubileum, heeft het Talencentrum diverse activiteiten opgezet.
- Internationaal Symposium – 27 november - Language Centres: Key players on the global stage
- Vertaalwedstrijd Lost in Translation – Vertaling van het gedicht Drinktriptiek met Gratis Recept van Ronald Ohlsen naar het Engels.
- Inzamelingsactie UAF (www.uaf.nl)
- Een on-line terminologie database van de Universitaire vertaal- en correctieservice, die in de loop van september operationeel is.
- Medewerkers van het Talencentrum lopen op 12 oktober mee met de 4 Mijl en laten zich sponsoren voor het UAF .

Meer informatie over het Talencentrum en over de jubileumacitviteiten is te vinden op de website van het Talencentrum: www.rug.nl/talencentrum