innovatie

11 sep 2001, 00:12

Syntens continueert ICT-workshops voor MKB

In het najaar organiseert Syntens, Innovatienetwerk voor Ondernemers, opnieuw een aantal workshops voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die willen invoegen op de digitale snelweg. Dankzij een forse bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van'Nederland gaat Digitaal' is deelname aan de workshops voor ondernemers kosteloos. EZ wil namelijk dat Nederland een meer vooraanstaande positie gaat bekleden waar het gaat om e-commerce.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dit moment zijn veel ondernemers serieus bezig met de oriƫntatie op internet. Dat aantal groeit gestaag, maar toch zien nog niet alle ondernemers de toegevoegde waarde van elektronisch zakendoen. Zo is nog niet voldoende bekend dat aansluiting op de elektronische snelweg voordelen kan opleveren als tijdwinst, efficiency, gemak en kostenbesparing.
Syntens organiseert al ruim een jaar workshops in het kader van de landelijke EZ-campagne 'Nederland gaat digitaal'. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij elke Syntens-vestiging in de speciaal daarvoor ingerichte multimediaruimte, de zogenaamde E-room. Ondernemers worden tijdens een basiscursus wegwijs gemaakt op internet. Een tevreden ondernemer zei: "Duidelijk uitgelegd. Ik wist er niets van, maar weet nu meer. Probeer nu thuis wat uit. Nu durf ik het". Voor degenen die al meer weten over elektronisch zakendoen worden bepaalde thema's, zoals onder andere marketing, betaling en beveiliging uitgediept. Tijdens de workshops ontmoeten ondernemers andere ondernemers die met dezelfde zaken bezig zijn. Voor specifieke vragen kunnen bedrijven terecht bij het wekelijkse spreekuur Elektronisch Zakendoen. Hier kunnen ondernemers in een vertrouwelijke sfeer bespreken wat elektronisch zakendoen voor de onderneming betekent. Hierover merkte een bezoeker op: 'Ik heb veel informatie gekregen via het spreekuur. Tijdens de workshop zijn we dieper op de stof ingegaan". Meer informatie Nadere informatie over dit initiatief is te vinden op de website van de overheid (www.nederlandgaatdigitaal.nl) en op de site van Syntens www.syntens.nl/groningen. Ondernemers die belangstelling hebben voor het volgen van een workshop kunnen zich digitaal aanmelden via www:nederlandgaatdigitaal.nl . Ondernemers die een afspraak willen maken voor het spreekuur kunnen bellen naar vestiging Groningen (050) 521 45 67. Syntens is een landelijke organisatie met vijftien vestigingen. Hierdoor kent zij de regionale situatie en heeft contacten met tal van partijen. De adviseurs ondersteunen bedrijven bij vernieuwingen op het gebied van ICT, Product- en Procesvernieuwing, Marketing en Strategie, Personeel & Organisatie, Nieuw Ondernemerschap en Samenwerking. Omdat het vernieuwend vermogen van het bedrijfsleven bijdraagt aan de concurrentiekracht van ons land, wordt het werk van Syntens gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.