innovatie

13 nov 2002, 00:12

Syntens actualiseert onderzoek Noordelijke ICT sector

Syntens wil eerdere onderzoeken binnen de ICT sector in Noord-Nederland actualiseren. Hiertoe heeft Syntens een enquête opgesteld. De enquête is te vinden op www.digitaler.nl. De eerste resultaten van het onderzoek dienen als basis voor de serie ‘masterclasses’ voor ICT-bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Syntens wekt berichtgeving in de media de indruk dat de ontwikkeling van de Noordelijke ICT sector stagneert. Het onderzoek moet inventariseren waar de knelpunten liggen en hoe de ondernemers aankijken tegen huidige ontwikkelingen in hun branche.
De resultaten van het onderzoek vormen tevens de basis voor een serie masterclasses, waar deskundigen de ICT bedrijven ideeën aan de hand doen over hoe bijvoorbeeld marketing aan te pakken of samenwerkingsverbanden aan te gaan, en waar ICT bedrijven gezamenlijk oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten bedenken.
Op 27 november worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt. Tot 20 november kunnen ICT bedrijven deelnemen aan de online enquête via www.digitaler.nl. Na invulling kunnen ze direct hun antwoorden vergelijken met de antwoorden van collega-bedrijven. Een wachtwoord voor deze enquête is te verkrijgen bij Jantina Bosma, e-mail jbo@syntens.nl.