innovatie

12 feb 2019, 15:03

Steeds meer drukte en bedrijven op Bedrijventerrein Corpus den Hoorn

Steeds meer drukte en bedrijven op Bedrijventerrein Corpus den Hoorn

Het gaat goed met het Bedrijventerrein Corpus den Hoorn. Zó goed zelfs dat er een duidelijke visie plan is op de toekomst tot 2025. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van Bedrijvenvereniging WEST.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er komen steeds meer bedrijven, zeker rond instellingen als het Martini Ziekenhuis en andere medische instellingen. Ook komt er steeds meer (sluip-)verkeer, en het aantal woningen neemt toe. Maar er ontbreekt tot nu toe een duidelijke visie op hoe het gebied zich zou kunnen ontwikkelen tot omstreeks het jaar 2025, en het zou goed zijn  wanneer gemeente en ondernemers daar samen een visie voor zouden kunnen ontwikkelen.

 

Dat was een van de conclusies tijdens een bijzondere Lunchbijeenkomst van Bedrijvenvereniging WEST. Deze werd dinsdagmiddag gehouden in het nieuwe Topsportcentrum van FC Groningen aan de Laan Corpus den Hoorn.

 

Bedrijvenvereniging WEST organiseert enkele keren per jaar dergelijke bijeenkomsten. ‘Wij hopen tijdens Lunchbijeenkomsten te vertellen wat jullie nog niet weten, en wij hopen van jullie zaken te horen die wij nog niet weten’, zo vatte voorzitter Klaas Holtman van WEST het doel van de bijeenkomst samen.

 

De leden kregen eerst uitvoerige toelichtingen over zaken die te maken hebben met de bereikbaarheid van Groningen het algemeen, en van Corpus den Hoorn in het bijzonder. Senior verkeersadviseur en verkeerskundige Hans Vissers van Groningen Bereikbaar gaf een uitvoerige toelichting toelichting op wat er dit jaar, 2019 nog allemaal staat te gebeuren.

 

Helma Krekels van Groningen Bereikbaar zette uiteen welke alternatieve mogelijkheden er voor bedrijven zijn om bereikbaar te blijven, maar vooral om verkeersgedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Ze verwees onder meer naar een ‘toolkit’ van Groningen Bereikbaar die bedrijven daarvoor kunnen gebruiken: www.groningenbereikbaar.nl/toolkit

 

Corpus den Hoorn

 

Monique Koolman, accountmanager economische zaken gemeente Groningen, gespecialiseerd in bedrijvigheid rondom Healthy Ageing, vertelde dat het gonst van de activiteiten en nieuwe bedrijvigheid op Corpus den Hoorn. ‘Er gebeurt veel in Corpus den Hoorn. Niet alleen rondom het Martini Ziekenhuis, maar er zijn ook studies voor initiatieven op de “ALO-locatie”, bij de Boerhaaverotonde die wordt her-ontwikkeld’. Met het Martini Ziekenhuis wordt gesproken over een tweede uitgang voor de parkeergarage.

 

‘Ik doe graag een oproep aan ondernemers en bedrijven: laten we met elkaar in gesprek gaan over wat dit allemaal voor gevolgen kan hebben en hoe we dat regelen. We moeten dan niet aan postzegel-oplossingen denken, maar op het niveau van het hele gebied’, zo betoogde ze.

 

Klaas Holtman liet weten graag op die uitnodiging in te gaan. ‘Het is één van de oudste bedrijventerreinen van Groningen. Ik maak me grote zorgen over de bereikbaarheid er van. Je kunt bijna niet eens bij een bekend advocatenkantoor komen, er is veel sluipverkeer, er zijn steeds meer bewoners, en mensen dia van uit Roden of Ter Borch deze wijk inrijden. We moeten werken aan een visie op dit gebied tot het jaar 2025’.