innovatie

25 jan 2019, 09:09

Provincie start project voor vervanging asbestdaken door collectieve zonnedaken

Provincie start project voor vervanging asbestdaken door collectieve zonnedaken

Groningse eigenaren van asbestdaken kunnen nu samen met energiecoöperaties deelnemen aan de pilot 'SamenZONderAsbest'. Hierin wordt een nieuwe stimuleringsregeling getest waarbij eigenaren van asbestdaken en omwonenden samenwerken om die daken te saneren en te vervangen door zonnepanelen. Het doel is asbestsanering te versnellen en tegelijkertijd meer duurzame energie op te wekken.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Binnen de Groninger pilot is ruimte om twintig asbestdaken in te ruilen voor collectieve zonnedaken. Met de zonne-energie die een dak oplevert, kunnen ongeveer twintig huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Op deze manier profiteren zowel dak-eigenaren als dorpsgenoten die deelnemen aan de coöperatie.

Hoe het werkt

Eigenaren van asbestdaken met saneringsplannen kunnen zich tot 24 april aanmelden via het vragenformulier op de website samenzonderasbest.nl. Uiteindelijke deelname aan het project hangt af van de geschiktheid van het dak en de volgorde van aanmelding. De dak-eigenaar kan een 'dak-check' krijgen, waarbij onder meer de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet onderzocht wordt. De energiecoöperatie kan een voucher krijgen als bijdrage in de ontwikkelkosten van het postcoderoosproject. In totaal zijn er binnen deze pilot twintig dak-checks voor dak-eigenaren en twintig vouchers voor energiecoöperaties beschikbaar.

Aftrap in Eenrum

De pilot wordt uitgevoerd door bureau ECoop in samenwerking met LTO Noord. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd met geïnteresseerde dak-eigenaren en lokale energiecoöperaties. Op donderdag 24 januari werd het startsein gegeven voor de pilot, op boerderij Huninga in Eenrum. Daar werd de eerste dak-check door gedeputeerden Nienke Homan en Henk Staghouwer aangeboden aan Remt Meijer, voorzitter van de Stichting R.J. Clevering en eigenaar van de monumentale boerderij met asbestdak.

Vervolg op Friese pilot

De provincie stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de pilot. Geïnteresseerden kunnen tot 24 april 2019 een aanvraag indienen via samenzonderasbest.nl.