innovatie

30 aug 2001, 00:12

Project ‘Internet voor daklozen’ wel degelijk succesvol, zegt ‘Digidak’

Onlangs maakten wij melding van het feit dat het project om zwervers of daklozen gebruik te laten maken van internet, geen onverdeeld succes is. Maar volgens de initiatiefnemer van het project, Bennie Bloem, valt het allemaal reuze mee. Volgens hem gaat het allemaal volgens planning met het project Digidak. Hij meldt ons:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Digidak draait prima op volgens planning in negen voorzieningen in de maatschappelijke opvang in Groningen. Binnenkort wordt de tiende internetvoorziening geplaatst in de onlangs in gebruik genomen nieuwe nachtopvang aan de Eendrachtskade. Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het www op te gaan. Rond de 100 mensen hebben een email adres gekregen. het gebruik van email bij dak/thuislozen neemt hand over hand toe. zowel voor persoonlijke zaken als kontakt met familie, hobby's etc als zakelijk bijvoorbeeld om te solliciteren, arbeidsburo etc.’
In september komt een tussenverslag uit over de resultaten van digidak De berichtgeving als zou Digidak niet werken, klopt dus niet. integendeel. In het najaar gaat een eigen website voor Groningse dak/thuislozen de lucht in met voor hen belangrijke info en een hoek om te chatten etc.’
‘Wat wel klopt is dat reeds in januari bleek dat het Open Hof niet mee ging doen, omdat het teveel druk legde op de vrijwilligers. Daarnaast hadden de vrijwilligers weinig affiniteit met ict. De openhof was daarnaast van mening dat dak-thuislozen meer belang bij bed, bad, brood hadden in plaats van internet. In de Kostersgang ( Leger des Heils) bleek geen vrijwilliger te vinden te zijn die met ict uit de voeten kon.’
‘Dat betekende dat er een ict-voorziening beschikbaar kwam voor de Stichting Surinamers Groningen en voor het Blijf van mijn Lijf Huis in Groningen. Daar draaien de computers nu naar volle tevredenheid. De verwachting is dat zowel de Open Hof als de Kostersgang wel een ict voorziening voor hun doelgroep willen hebben, wanneer instelliSociale dingen als Dienst, Schuldhulpverlening, Burgerzaken van de gemeente, Woonservice Centrum en hulpverleningsinstellingen gebruik gaan maken van de mogelijkheid via e-mail met hun dak/thuisloze cliënten te communiceren.’
Groeten bennie bloem’ (Tot zover de reactie van Bennie Bloem, initiatiefnemer van het Digidak-project)