innovatie

21 okt 2002, 00:12

Openbare bieb lijdt niet onder ICT-revolutie

De Groningse bibliotheken hebben de afgelopen tien jaar niet geleden onder de ICT-revolutie. Wel werken de bibliotheken er hard aan ICT-toepassingen in hun informatievoorziening op te nemen. Dit blijkt uit de nota ‘Digitaal perspectief’ die recent werd gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toen in de jaren negentig de ICT-revolutie uitbrak, werd gevreesd dat de openbare bibliotheken snel aan betekenis zouden verliezen. Dit blijkt tot nu toe niet het geval. In 2001 daalde het aantal bezoekers van de noordelijke bibliotheken licht, maar van massale leegloop is zeker geen sprake. Volgens de Openbare Bibliotheek is onder de Stadjers nog steeds veel animo voor het lenen van boeken.
De komende jaren zou ICT zelfs een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de ontwikkeling van de bibliotheken. Veel informatie, die nu nog slechts in gedrukte vorm beschikbaar is, zal straks digitaal worden aangeboden.