innovatie

27 aug 2008, 21:09

Minister Vogelaar bij opening academisch jaar Hanzehogeschool Groningen

Volgende week woensdagmiddag 3 september uur houdt gastspreker drs. Ella Vogelaar, Minister voor Wonen, Wijken en Integratie een lezing ter gelegenheid van de officiële opening van het studiejaar van de Hanzehogeschool Groningen. Na een muzikaal intermezzo door twee studenten van het Prins Claus Conservatorium opent drs. Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur officieel het hogeschooljaar met het houden van een toespraak onder de titel ‘Verantwoorden en vooruitzien.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mevrouw Vogelaar reikt vervolgens de Hannie Schaftprijs 2008 uit, een studentenprijs voor een activiteit waaruit maatschappelijk engagement spreekt.

In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 210-jarig bestaan. In 1798 werden de fundamenten gelegd met de oprichting van de Academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde, nu Academie Minerva. De huidige Hanzehogeschool Groningen dankt haar bestaan aan vele voorlopers die initiatief namen en, soms dwars tegen de tijdgeest in, vast bleven houden aan hun idealen.