Innovatie

MEGA-ALERT per SMS op de Megafestatie 2001


Leestijd: 2 minuten

Een MEGA-ALERT is een waarschuwing per SMS die bezoekers vande Megafestatie kunnen ontvangen op hun mobiele telefoon. Op deze wijze weetmen een kwartier van te voren waar en wanneer een bepaald evenement begint.Gebruikers van MEGA-ALERT bepalen zelf over welke optredens of activiteitenze een ALERT willen ontvangen. Zo ben je als gebruiker op de dag van jebezoek ervan verzekerd dat je niets mist en blijf je op de hoogte vanonverwachte veranderingen.De MEGA-ALERTS zijn aan te maken op de websites www.megafestatie.nl enwww.elninjo.com.De Megafestatie 2001, het grootste jongeren evenement van Nederland, wordtgehouden van 7 tot en met 15 juli in de Jaarbeurs Utrecht. Op eentotaaloppervlakte van zo’n 120.000 vierkante meter, alle hallen enbuitenterreinen van het Jaarbeurscomplex, vinden jongeren een mix vansensatie, informatie en entertainment. Muziek en artiesten, sport en kicks,trends, mode, carriereplanning en de nieuwste elektronische speeltjes vormende belangrijkste ingrediënten van dit interactieve evenement. Vorig jaarwerd de Megafestatie bezocht door zo’n 150.000 bezoekers. Gezien dedoelgroep, de hoeveelheid programma-onderdelen op de verschillende stands ende vele last-minute programmawijzigingen is de Megafestatie HET evenement omeen SMS alert-systeem aan te bieden.EL NINJO is een concept dat zich richt op mobiele interactie met dedoelgroep jongeren. EL NINJO hanteert de stelling dat jongeren als eerstenmassaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden die mobiel internet biedt.Cartoon EL NINJO treedt op als gastheer van het concept en wordt hetvirtuele vriendje van de doelgroep. Hij voorziet daartoe in hun behoeften enhelpt ze bij de veranderingen in hun leven. Zijn services zijn ingegevendoor de kenmerken en gedragingen van de doelgroep. EL NINJO maakt daaromgebruik van het apparaat dat zij koesteren en massaal bij zich dragen: demobiele telefoon. EL NINJO begint met de door de doelgroep omarmde stand vantechniek, te weten internet en SMS. De band die EL NINJO op deze wijze metde doelgroep opbouwt stelt hem in staat zijn dienstverlening steeds verderen op de juiste momenten te evolueren in combinatie met WAP, GPRS, I-MODE enUMTS. Na de Megafestatie lanceert EL NINJO zijn diverse services.