Innovatie

Gronings IT bedrijf ontwikkelt nieuwe ziekenhuis-software

Het Groningse ICT bedrijf VCD Automatisering heeft de opdracht gekregen voor het verder ontwikkelen van speciale software voor de diagnose en behandeling van patiënten in ziekenhuizen.


Leestijd: 2 minuten

ICT-bedrijf VCD Automatisering in Groningen neemt in opdracht van het Diaconessenhuis in Meppel de realisatie van het project om Diagnose Behandel Combinatie (DBC)-registraties te rapporteren voor haar rekening. De opdracht omvat onder meer consultancy, het ontwerpen en bouwen van een datawarehouse en het implementeren van een rapportagetool. De bouw van het datawarehouse start volgende week.Met ingang van 1 januari 2003 wijzigt de betaling van specialisten en ziekenhuizen. Medici en ziekenhuizen worden dan niet meer betaald per verrichting of per bed, maar per combinatie van behandelingen. Per 1 juli 2001 gaan twintig koploperziekenhuizen, waaronder het Diaconessenhuis Meppel, volgens de nieuwe regelgeving rapporteren. Dit vereist een totaal andere wijze van registreren. Daarom heeft het Diaconessenhuis Meppel VCD in de arm genomen om de DBC-registratie voor haar rekening te nemen.VCD was al in een vroeg stadium bezig met DBC-registratie. Als expert in de gezondheidszorg en op het gebied van Business Intelligence, had VCD deze ontwikkeling zien aankomen. Al in 2000 was VCD bezig met het ontwikkelen van een DBC-registratiemodule. Bart Zwager, accountmanager VCD: “Doordat we al zo vroeg betrokken waren bij het DBC-verhaal zijn we in staat om op korte termijn de DBC-registratie voor elkaar te hebben.” VCD sleept belangrijke order in de wachtDoorslaggevend in de opdrachtverlening aan VCD was de ervaring die VCD heeft met datawarehousing, de zorgsector en met het Diaconessenhuis Meppel in het bijzonder. Janine de Graaf-Klunder, projectleider DBC bij het Diaconessenhuis Meppel: “VCD voldeed aan al onze criteria en is al jaren onze hofleverancier. Bovendien heeft VCD alles in eigen huis.” Hiermee heeft VCD een belangrijke order in de wacht gesleept. Met ingang van 1 januari 2003 moeten alle ziekenhuizen op deze manier rapporteren. VCD is van plan de door haar ontwikkelde DBC-registratie verder te vermarkten.VCD bundelt krachtenVCD heeft sinds 1 januari 2001 de krachten op het gebied van consultancy en Business Intelligence gebundeld in de business unit Business Consultancy. Hierdoor is zij nog beter in staat haar klanten te bedienen. Met name Business Intelligence, waaronder het ontwerpen en bouwen van datawarehouses, neemt een belangrijke plaats in deze business unit. Zwager: “In de markt is een toenemende vraag naar goede managementinformatie. VCD heeft ruime ervaring met het ontwerpen en bouwen van datawarehouses, zowel in de zorgsector alsook in diverse andere branches zoals retail en logistieke dienstverlening.”VCD AutomatiseringVCD Automatisering werkt voor grote en middelgrote organisaties in diverse sectoren in Nederland. VCD ontwikkelt oplossingen waarbij applicaties, diensten en infrastructuur vanuit één integrale aanpak ontwik-keld worden. One-stop-shopping, van business consultancy en ontwikkeling tot implementatie en beheer. In de zorgsector is VCD onder meer actief met consultancytrajecten en als leverancier van een ziekenhuisinformatie-systeem en diverse applicaties. Hierdoor heeft VCD ruime deskundigheid opgebouwd met ICT-oplossingen voor deze branche.