Innovatie

GRONINGS IT BEDRIJF EVERMIND SAMEN MET HAARLEMSE ‘CHESS’

De Groningse IT dienstverlener EverMind,gespecialiseerd in innovatieve software ontwikkeling, en het, van oorsprong,Haarlemse technologiebedrijf Chess, gespecialiseerd in geavanceerde IToplossingen voor bedrijfskritische systemen en electronische producten,tekenden onlangs een overeenkomst waardoor EverMind vollediggeintegreerd wordt in de Chess groep van bedrijven.


Leestijd: 2 minuten

Chess en EverMindwerkten het afgelopen jaar al in diverse projecten samen. Voor zowelEverMind als Chess betekent dit een belangrijke versterking van hun positiein het Noorden.”Door de integratie met Chess is EverMind nog beter dan voorheen in staat omhaar opdrachtgevers behulpzaam te zijn bij het behalen van strategischvoordeel door toepassing van de nieuwste methoden en technieken op ICTgebied. Chess biedt EverMind en haar opdrachtgevers toegang tot aanvullendeICT diensten en ervaring waardoor EverMind in de hele IT keten, vancomputerchip tot internet, complete oplossingen kan aanbieden. De cultuurvan Chess, gericht op het individu, de beste willen zijn en waarmaken waarje voor staat, sluit daarbij heel goed aan op die van EverMind,” aldusEverMind mede-oprichtster Ylva Poelman.EverMind, opgericht in 1994, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld toteen IT bedrijf met 18 medewerkers dat zich richt op het leveren vankwalitatief hoogwaardige IT oplossingen en advies. Belangrijkeopdrachtgevers zijn KPN Telecom, Castel, Versatel, Ministerie van LNV, RDW,Wolters Kluwer, Wolters Noordhoff en IBG. EverMind is gespecialiseerd inobject georienteerde software ontwikkelmethodieken en technieken zoals DSDM,Component Based Development, UML, Extreme Programming en Java technologie.Qua diensten richt het zich vooral op ontwikkeling van innovatieve encomplexe software oplossingen voor bedrijfskritische toepassingen enadvisering op het gebied van software architecturen, engineeringsmethodenen -technieken.”Voor Chess is de integratie van EverMind een belangrijke uitbreiding. ViaEverMind krijgt Chess lokaal toegang krijgt tot de markt in het Noorden.Dicht bij de opdrachtgever zitten is vaak belangrijk om efficient enflexibel projecten te kunnen uitvoeren. Naast aanvullende ICT diensten enoplossingen kan EverMind nu ook grotere en meer complexe IT projectenuitvoeren voor haar opdrachtgevers. Chess onderscheidt zich van andere ITdienstverleners doordat alle kennis op het gebied van hardware en softwareengineering zowel voor technische, bedrijfskritische als ebusinesstoepassingen beschikbaar is. Door de toenemende integratie van dezetoepassingen is de combinatie van deze kennis en ervaring vaakdoorslaggevend voor het succes van deze projecten. We beperken ons in onsdenken niet tot software oplossingen. Een goede aanvulling dus naast debestaande IT dienstverleners in het Noorden,” aldus Chess directeur JanLaagland.Chess, opgericht in 1987, heeft ruim 170 medewerkers in dienst en biedtmaatwerk ICT diensten en projecten aan vanuit Haarlem en Eindhoven. De Chessgroep bestaat uit een aantal bedrijven waarvan Chess Embedded Technology(computerhardware en systeemsoftware), Chess Information Technology(applicatie software) en NetFootworks (eBusiness toepassingen) de kernvormen. Daarnaast zijn er verschillende productgerichte bedrijven ChessArchiving Technology (internet enabled opslagsystemen), Chess MedicalTechnology (Medische producten) en NetVote (internet enabled stemsystemen).Chess is verantwoordelijk voor toonaangevende omvangrijke innovaties vooropdrachtgevers als Interpay, ING-bank, Hunter Douglas, Philips, Oce, SonyMusic, Shell, VDO Automotive, TNO en het European Space Agency. Over 2000bedroeg de omzet van de Chess groep ruim 32 miljoen gulden.