Innovatie

Groningen wil meer kruiden, bloemen en insecten in weilanden

In het streven om de duurzaamheid van haar agrarische sector te bevorderen, steunt de gemeente Groningen boeren met een financiële injectie van €15.000. Deze ondersteuning vloeit voort uit het programma ‘1001ha’, dat boeren aanmoedigt om hun traditionele grasland om te zetten in biodivers grasland.


Leestijd: 1 minuut

Bij deze vernieuwende aanpak krijgen boeren kortingen op zaaigoed, waarmee ze 100 hectare grasland kunnen transformeren. Het doel er van is de biodiversiteit te bevorderen en het gebruik van stikstofkunstmest verminderen. LTO Noord, afdeling Het Hogeland, omarmt deze steun van harte.

Kruidenrijk grasland biedt een scala aan voordelen. Met diverse bloeiende kruiden en grassen komt niet alleen het bodemleven tot bloei, maar ook de insectenpopulatie. Deze toename aan insecten vormt weer een welkom festijn voor vogels. Bovendien draagt het diepe wortelstelsel bij aan een betere waterretentie en behoud van voedingsstoffen. En alsof dat nog niet genoeg is, is er minder kunstmest nodig, omdat vlinderbloemigen stikstof uit de lucht vastleggen.

Wethouder Kirsten de Wrede (GroenLinks) benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanning: “Met de ondersteuning van dit initiatief zetten we gezamenlijk een stap voorwaarts naar een toekomstbestendige voedselproductie. Dit toont aan dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. We zijn verheugd met deze vruchtbare samenwerking.”

Ron Iwema, bestuurder bij LTO afdeling Het Hogeland, heeft zelf al de vruchten geplukt van dit initiatief: “Het is een prachtig initiatief om boeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met biodiversiteit op het land. Het advies om geen stikstofkunstmest te gebruiken resulteert in een gevarieerder rantsoen voor onze koeien. Het is fantastisch dat de gemeente Groningen dit initiatief steunt om onze omgeving wat diverser te maken.”

LTO en Urgenda

De ‘1001ha’-actie is een gezamenlijk project van LTO Nederland en Urgenda. Sinds hun samenwerking in 2020 hebben zij boeren in heel Nederland ondersteund bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Sinds april 2023 zet LTO Noord zich ook op lokaal niveau in voor de bevordering van kruidenrijk grasland.

(Foto boven: Bianca Domhof).