innovatie

10 mrt 2003, 00:12

Essent Kabelcom start voorlichting over breedband in kleine dorpen

Het Groningse Essent Kabelcom start woensdag 5 maart in de provincie Groningen voorlichtingsbijeenkomsten over breedband-internet in kleine dorpen in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op woensdag 5 maart vindt een feestelijke startbijeenkomst plaats voor het pilot-project breedband buitendorpen (Zevenhuizen, Midwolde, Enumatil, Lettelbert en Oostwold.). De bijeenkomst begint om 15.00 uur en vindt plaats in ‘t Wiekhuus, Evertswijk 13 te Zevenhuizen.
De behoefte aan snelle internetverbindingen is groot. Breedband internet blijft meestal beperkt tot steden en regionale centra. De gemeente Leek en Essent Kabelcom hebben de mogelijkheden onderzocht ook de kleinere buitendorpen binnen de gemeente Leek te voorzien van snelle internetverbindingen. Dit heeft geresulteerd in het pilot-project breedband buitendorpen. De bestaande (coaxiale) kabels en bijbehorende apparatuur worden geschikt gemaakt voor internet zonder toepassing van glasvezel. Leek heeft met de toe te passen techniek een landelijke primeur. De Provincie Groningen ondersteunt het project.
Het programma ziet er als volgt uit: 15.00 uur: Ontvangst; 15.15 uur: Korte presentie van het project door de heer A. Rodenboog (wethouder gemeente Leek) en de heer B. Dijkhuizen (algemeen directeur Essent Kabelcom); 15.40 uur: Officiële start van de werkzaamheden door de heer J. Boertjens, gedeputeerde van de Provincie Groningen en de heer A. Rodenboog; 15.45 uur: Demonstratie mogelijkheden kabelinternet in Zevenhuizen; 16.00 uur: Hapje en drankje.