Innovatie

D66: ‘ICT voorzieningen voor iedereen bereikbaar’

Volgens de fractie van D66 in de Groningse gemeenteraad moet de gemeente zorgen voor voorzieningen zodat meer inwoners van internet en computers gebruik kunnen maken.


Leestijd: 1 minuut

Dat stelt D66 fractievoorzitter Bart Slagter tijdens de behandeling van de begroting voor 2001. Over ICT schrijft hij: ‘Groningen presenteert zich als ICT stad. Nu moet ICT nog gebruikt worden om in de stad te komen tot een modern interactief bestuur. Voorwaarde daarvoor is dat alle burgers – ook zij die zelf nog geen toegang hebben tot de digitale snelweg – op loopafstand ergens toegang kunnen krijgen. Daarbij valt te denken aan Vensterscholen, bibliotheken, wijk- en buurtcentra en de digitale trapvelden. Alleen als dat is gerealiseerd kan de gemeente en het gemeentebestuur ook elektronisch gaan communiceren met de stadjers. Bovendien is de vorming daarvan erg belangrijk om een informatie tweedeling tegen te gaan. ICT kan voor groepen als asielzoekers en gehandicapten een belangrijke rol vervullen. Te denken valt aan het verzamelen van informatie, maar ook communicatie met andere mensen. Juist die groepen ondervinden daarbij meer belemmeringen dan anderen. De overheid moet daarom zorgdragen voor voorzieningen zodat ook dit soort groepen toegang krijgen tot de nieuwe media’