Innovatie

CDA Groningen: ‘Internet- en computer in ‘’beschavingsoffensief’’

De fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Groningen, Martine Visser, ziet een zeer originele nieuwe toepassingsmogelijkheid voor computers- en internet. Deze zouden gebruikt kunnen worden voor een nieuw, ook door de VVD gesteund, ‘beschavingsoffensief’.


Leestijd: 1 minuut

Martine Visser haalde onlangs al de publiciteit voor het bevorderen van een stadsetiquette bij burgers. Zo’n etiquette is nodig om te bevorderen dat ook burgers zich gaan inzetten voor een schone en veilige stad.‘Niet alleen de gemeente maar ook Stadjers moeten met hun gedrag een bijdrage leveren aan de netheid en veiligheid van de stad. Vaak voelen mensen zich onveilig omdat zaken als respect, hoffelijkheid, netheid en vriendelijkheid op straat niet meer vanzelfsprekend zijn.’Volgens mevrouw Visser wordt het tijd om een discussie op gang te brengen over zaken ‘waar we het bijna niet over durven hebben, maar die essentieel zijn voor de leefbaarheid van de stad’. Daarom heeft ze namens het CDA voorstellen ingediend om de discussie in de stad aan te zwengelen over omgangsregels op straat. De VVD sluit zich bij dat voorstel aan.Het CDA wil de discussie over de omgangsvormen op straat onder meer aanzwengelen met behulp van computers en Internet, naast meer traditionele middelen, zoals stadsdebatten, buurtkranten, campagnes op radio en tv.Over computer- en internet als middel om de discussie over omgangsvormen in de binnenstad te verbeteren merkt ze op: ‘Via computer- en internetspellen, op scholen en voor volwassenen, kunnen situaties op straat worden nagespeeld. Mensen kunnen dan zien wat de gevolgen zijn van verschillende soorten gedrag’.