innovatie

21 nov 2007, 10:10

'Amandelen knippen bij kinderen vaak niet nodig'

Uit Gronings onderzoek blijkt dat het bij kinderen met niet al te ernstige keelinfecties verstandiger is af te wachten dan de amandelen te knippen. Zo'n operatie is duurder en doet de gezondheid van de kinderen minder goed dan rustig afwachten.
Uit Gronings onderzoek blijkt dat het bij kinderen met niet al te ernstige keelinfecties verstandiger is af te wachten dan de amandelen te knippen. Zo'n operatie is duurder en doet de gezondheid van de kinderen minder goed dan rustig afwachten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat schrijven Erik Buskens, verbonden aan de afdeling epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, en vier andere Nederlandse wetenschappers in het Amerikaanse vakblad Archives of Otolaryngology. Zij onderzochten tussen maart 2000 en februari 2003 in 21 algemene en drie academische ziekenhuizen in Nederland driehonderd kinderen tussen 2 en 8 jaar. Alle kinderen hadden een niet al ernstige keelinfectie.

Bij 151 kinderen werden de amandelen geknipt, bij de overige niet. De kinderen die niet werden geopereerd, hoefden daarna minder naar de huisarts dan de kinderen bij wie de amandelen waren verwijderd. Ook maakten zij in de jaren daarna minder kosten voor medische hulp: 551 euro per jaar tegen 803 euro per jaar voor de kinderen bij wie de amandelen waren geknipt. De kinderen uit de laatste groep bleken vaak weinig of geen baat bij de ingreep te hebben gehad.

Het knippen van de amandelen is een van de meest voorkomende operaties bij kinderen. De ingreep, die vroeger veel vaker dan tegenwoordig werd toegepast, heeft vooral plaats bij jonge patiënten die aan chronische keelinfecties lijden.