economie

24 apr 2015, 10:10

Waar gaat het geld van het nieuwe provinciebestuur naar toe?

Waar gaat het geld van het nieuwe provinciebestuur naar toe?

Het nieuwe provinciebestuur investeert bijna 22 miljoen extra in het Leefbaarheidsfonds. Het MKB-fonds wordt uitgebreid tot 75 miljoen euro. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat is te lezen in het nieuwe collegeakkoord van het provinciebestuur Groningen. Voor de investering in het Leefbaarheidsfonds komt 10 miljoen voor een Provinciaal accommodatie fonds. Volgens de opstellers van akkoord wordt met deze geldbedragen “de komende vier jaar stevig geïnvesteerd in de leefbaarheid, het in stand houden het verbeteren van voorzieningen en de werkgelegenheid.”

Er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor cultuur en sport. Er komt een fonds voor de media van 1,4 miljoen euro per jaar. Voor de rest gaat er 150.000 euro naar een erfgoedmonitor, 400.000 naar het Huis voor de sport en wordt er 40.000 euro uitgegeven voor een fulltime archeoloog.

Het geld voor de investeringen worden gedekt door onder andere bezuinigingen op de autonome provincietaken (ongeveer 10 miljoen) en beschikbare middelen uit het incidenteel nieuwe beleid (ongeveer 11,5 miljoen).

Andere investeringen uit het nieuwe akkoord:

-    100.000 per jaar naar het fonds ‘Leven-lang-leren’
-    384.000 euro per jaar extra naar toerisme             
-    300.000 euro per extra voor biologische landbouw
-    Extra budget voor vrijwilligerswerk: 155.000 euro
-    500.000 voor verbindingen natuurgebieden
-    2,1 miljoen per jaar voor het landschapsconvenant en natuur ambitie
-    2 miljoen voor herschikking in het Waddengebied

Lees hier het volledige collegeakkoord met als hoofdstuk 7 'Financiën'