economie

31 mei 2001, 00:12

Transporttarieven Gasunie de laagste in Europa

De tarieven van Gasunie voor het transporteren van aardgas behoren tot de laagste in Europa. Dat laat althans de Gasunie weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Gasunie baseert zich op een recent uitgevoerd onderzoek, waarbij de tarieven voor vrije klanten van alle belangrijke Europese gastransporteurs zijn geanalyseerd en vergeleken. In totaal zijn 418 tariefsituaties in kaart gebracht. De Gasunie-tarieven blijken in meer dan 90% van de onderzochte gevallen lager of even laag te zijn.
Ten opzichte van landen als Ierland, Spanje, België, Denemarken en Frankrijk biedt Gasunie over de gehele linie lagere tarieven. Ook in vergelijking tot het Verenigd Koninkrijk, waar de liberalisering van de energiemarkt het verst is gevorderd, steken de Nederlandse tarieven in ruime meerderheid gunstig af. Ten opzichte van de Duitse transporteurs biedt Gasunie eveneens in ruime meerderheid van de gevallen lagere tarieven. Alleen bij korte afstanden kan men daar goedkoper uit zijn. Ook de vergelijking met Italië valt voor het grootste deel in het voordeel van de Nederlandse situatie uit.
Het onderzoek is in opdracht van Gasunie uitgevoerd door de PA Consulting Group, een groot internationaal onderzoeksbureau. Het betreft een omvangrijke studie: tarieven voor grootverbruikers (de zogenaamde vrije klanten) werden onderzocht in Ierland, Spanje, Denemarken, Italië, Frankrijk , België, Verenigd Koninkrijk alsmede bij tien Duitse transporteurs. Daarbij werden jaarvolumes, transportafstanden, verschillende leidingtypen en afnamepatronen in verschillende combinaties geanalyseerd. Gasunie laat dergelijk onderzoek periodiek uitvoeren om zicht te houden op de concurrentieverhoudingen in het Europese gastransport.