economie

26 mrt 2015, 16:04

TOPCINN wil tijdens 'meet & feed' creatieve industrie koppelen aan bedrijfsleven

Vrijdag vindt in EMG Faktors in Groningen een Meet & Feed plaats om originele denkers uit de creatieve industrie te koppelen aan bedrijfsleven en topsectoren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door TOPCINN, de netwerkorganisatie voor de TOPsector Creatieve Industrie Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

TOPCINN organiseert elke laatste vrijdag van de maand een dergelijke bijeenkomst op wisselende locaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het doel van de Meet & Feeds is het bevorderen van de innovatie in de noordelijke regio.

De Meet & Feed van 27 maart vormt een eerste aanzet om creatieve ideeën te inventariseren. Creatieve denkers, kennisinstellingen, beleidsmakers, bedrijfslevenen topsectoren zijn uitgenodigd hun ideeën met elkaar te delen. Doel is om helder te krijgen hoe de diverse sectoren elkaar kunnen versterken, constructieve samenwerkingen kunnen aangaan, en waar de behoeften liggen.

TOPCINN-voorzitter Peter Everts: “TOPCINN is erop gericht de Creatieve Industrie van Noord-Nederland in kaart te brengen en te koppelen aan andere sectoren en het bedrijfsleven. Creatieven kunnen dankzij hun andere denkrichting innovatieve ideeën aandragen voor heel complexe vraagstukken. We zullen dit soort regio-labs vaker organiseren, op eigen initiatief, of op verzoek van een branche of bedrijf. Elders in Nederland werkt de creatieve industrie al op volle kracht samen met bedrijven en instellingen. Het wordt tijd dat de creatieve sector in Noord Nederland haar denkkracht inzet om nieuwe uitdagingen aan te gaan".

Wat die nieuwe uitdagingen dan inhouden? Oprichter Chris Garrit: “Je ziet bijvoorbeeld dat de medische wereld steeds vaker samenwerkingen aangaat met game designers om therapieën te ontwikkelen. Dit ‘Seriousgaming’ neemt een enorme vlucht. Als we hier in het noorden op het gebied van innovatie niet willen achterblijven, dan zullen we een stevige voedingsbodem voor dit soort samenwerkingen moeten creëren.”

De ‘Meet & Feed’ in EMG Faktors begint om 16.00 uur en is voor iedereen toegankelijk die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het tot stand brengen van vruchtbare samenwerkingen.