economie

15 jan 2020, 07:07

Toekomstgericht gericht werken in de publieke sector’.

Toekomstgericht gericht werken in de publieke sector’.

Subyt Detachering in Groningen organiseert donderdag 23 januari een inspiratiesessie met als onderwerp ‘Toekomstgericht gericht werken in de publieke sector’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Recent onderzoek laat zien dat 45 procent van alle medewerkers binnen de publieke sector in de zogeheten ‘Stress-zone’ zitten, zo meldt Subyt. “Dit betekent dat ze continu sterke negatieve energie ervaren en daardoor verkrampt bezig zijn om te overleven.”

Tijdens de sessie maken de deelnemers kennis met de Subytmethode. Subyt detacheert interim professionals binnen de publieke sector maar wel vanuit een geheel eigen filosofie. Professionals die via Subyt werkzaam zijn worden namelijk structureel gecoacht op het gebied van WorkLifedesign. “Dit betekent dat samen met een ervaren coach werk- en levensambities van de professionals in kaart worden gebracht en er structurele coaching geboden wordt bij het nastreven van deze ambities. Dit vanuit de overtuiging dat mensen die bewust bezig zijn met WorkLifeDesign over meer energie beschikken dan mensen die dat niet doen en waardoor deze mensen weerbaarder, gelukkiger en productiever zijn dan anderen”, aldus Subyt.

Arjen Banach is een van de sprekers tijdens de sessie. Hij vertelt over toekomstgericht werken en omgaan met verandering. Daarna kunnen de deelnemers aansluiten bij een van de drie workshops die er op het programma staan.

Klik hier voor meer info.