economie

06 feb 2019, 09:09

Subsidieprogramma voor innovatief en duurzaam mkb gaat weer van start

Subsidieprogramma voor innovatief en duurzaam mkb gaat weer van start

Groningse mkb-bedrijven die aan de slag willen met vernieuwende en duurzame projecten kunnen hiervoor weer subsidie aanvragen. De provincie Groningen stelt in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De subsidieregeling is een vervolg op het eerdere succesvolle programma 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' uit 2013 en 2015.

Het programma richt zich op alle Groningse mkb'ers, met uitzondering van de detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw. Ondernemers die hun product, productieproces of bedrijfssituatie duurzamer willen maken en daarvoor een innovatietraject starten, kunnen een beroep doen op deze subsidie, zegt de provincie.

Groei werkgelegenheid

De provincie verwacht dat een kleine veertig mkb-bedrijven van de regeling gebruik gaan maken. Hierdoor zullen er naar verwachting 160 nieuwe banen bijkomen. Andere verwachte effecten zijn groei van omzet en export, vermindering van afval, CO2-uitstoot en energieverbruik en tot slot verbeterde arbeidsomstandigheden.

Succes eerdere programma's

In 2013 is de provincie gestart met het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB. Het subsidiebudget van in totaal 5,1 miljoen euro is de afgelopen jaren in twee tranches besteed aan 90 projecten van Groningse bedrijven. Dit heeft in totaal 400 arbeidsplaatsen bij de deelnemers opgeleverd. Aan de succesvolle investeringsregeling wordt nu een vervolg gegeven.