economie

24 sep 2014, 11:11

Steeds meer deeltijdstudenten ICT bij de Hanzehogeschool Groningen

Aan het begin van het nieuwe studiejaar is weer aangetoond dat er grote belangstelling is voor ICT in Noord-Nederland. Elk jaar groeit het aantal studenten bij de deeltijd bacheloropleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen. Dit jaar startten bijna veertig studenten met hun nieuwe opleiding: werknemers van onder meer de gemeente Groningen, Brunel, Friesland College en Atos.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De deelnemers kunnen na een brede basis kiezen uit specialisaties in de richtingen Business IT & Management, Software Engineering en Network & Security Engineering. Dat de vraag naar hoger opgeleid IT-personeel stijgt, blijkt uit de cijfers van het rapport Groningen Economisch Bekeken. Volgens dit rapport is alleen al in Groningen de werkgelegenheid in de IT-sector van 2008 tot en met 2013 met 25 procent toegenomen. Tegelijkertijd wordt er een daling in laagopgeleid IT-personeel verwacht.

De opleiding deeltijd HBO-ICT valt onder Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven en wordt dit jaar sterk vernieuwd aangeboden. Deze vernieuwing is in samenspraak met het werkveld doorgevoerd, aansluitend op de wensen van de 26 organisaties in Samenwerking Noord. Ook een mogelijke groeifactor is de komst van de IT Academy Noord-Nederland. Deze verbindende organisatie koppelt sinds een jaar de vraag naar IT-kennis van organisaties aan het aanbod van kennisinstellingen binnen de drie noordelijke provincies.