economie

07 dec 2001, 00:12

SNN maakt KITS-regeling aantrekkelijker voor toeristische sector in Groningen

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) wil de KITS-regeling aantrekkelijker maken door de regeling aan te melden bij de Europese Commissie. Ook wil het SNN voorstellen aanpassingen door te voeren in een aantal andere subsidieregelingen. Hoewel bij de meeste regelingen de wijzigingen uitsluitend tekstueel zijn, levert de wijziging voor ‘KITS 2000’ voordeel op voor ondernemers in de toeristische sector.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij één subsidieregeling, de KITS 2000 (Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector), hebben de wijzigingen positieve gevolgen voor de ondernemer. Het voordeel van de aanpassing is dat ieder project, dat in aanmerking komt voor KITS, volledig en uitsluitend op eigen merites wordt beoordeeld. Subsidies die voor andere projecten zijn verleend worden dus niet in mindering gebracht op de KITS-subsidie. Op dit moment is het zo bij projecten die in de KITS-regeling vallen, dat subsidies die de aanvrager in het verleden heeft ontvangen voor andere projecten en/ of van andere instanties, van invloed kunnen zijn op de hoogte van de KITS-subsidie. Na de wijziging is dit niet meer het geval. De overige wijzigingen in de subsidieregelingen zijn vooral voorgesteld om interpretatieproblemen te voorkomen. Door de wijzigingen veranderen de werking en de betekenis van de regelingen niet.
De InterProvinciale StatenCommissie (IPSC) van het SNN behandelt de voorstellen op 20 november a.s. Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 1 januari 2002 in werking treden.