economie

05 feb 2019, 10:10

‘Samen zorgen dat Noorden aanzuigende werking houdt voor ICT-talent’

‘Samen zorgen dat Noorden aanzuigende werking houdt voor ICT-talent’

"Noord-Nederland moet één van de aantrekkelijkste regio’s van Nederland worden voor ICT-bedrijven om zich hier te vestigen en te ontwikkelen, en ook voor jong ICT-talent om hier uitdagend werk te vinden en te houden. Om dit doel te bereiken zullen we in Friesland, Groningen en Drenthe onze krachten moeten bundelen en nog intensiever samen moeten optrekken." Dat betogen Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord, en Erik Miedema, voorzitter van Connect.frl, het Friese ‘zusje’ van Samenwerking Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat de ICT sector zich met name in Groningen krachtig heeft ontwikkeld, mede dankzij Rijksuniversiteit (RUG) en Hanzehogeschool, is bij velen bekend. Maar ook in Friesland, en dan met name in Leeuwarden, is in enkele decennia een florerende IT-sector ontstaan. Daarbij waren het in Leeuwarden vooral de grote verzekeringsmaatschappijen als AEGON en ING, mediabedrijven als de NDC Mediagroep en banken als de Friesland Bank, die als katalysatoren fungeerden. Deze bedrijven zorgden voor een grote vraag naar ICT-personeel. Mede om daaraan te voldoen en de arbeidsmarkt te verbeteren werd in Leeuwarden Connect.frl opgericht.

Connect.frl ontwikkelt vele activiteiten, waaronder minimaal acht kennissessies per jaar. Jaarlijks hoogtepunt is het ‘Connect.frl-event’ met inspirerende sprekers en een netwerkborrel. Het laatste evenement trok meer dan 1500 enthousiaste bezoekers.

"Voor een belangrijk deel streven we dezelfde doelen na als Samenwerking Noord. Bovendien zijn sommige van onze leden lid van beide organisaties. En dus ligt het eigenlijk heel erg voor de hand om meer met elkaar te gaan samenwerken”, zo zegt Connect.frl voorzitter Erik Miedema.

Hij is eigenaar van adviesbureau Unit 63. Voor hij zelfstandig werd, was Miedema werkzaam als manager bij de NDC Mediagroep. “Bij de NDC Mediagroep is het al heel lang heel normaal dat ze zich inzetten voor het héle Noorden: Groningen, Friesland en Drenthe. Provinciegrenzen spelen geen enkele rol meer, en zo moet dat voor ons in de IT-sector natuurlijk ook zijn. We moeten samen zorgen dat het Noorden een aanzuigende werking houdt voor IT-talent. We moeten niet meer in grenzen denken: de sollicitant denkt ook niet zo”, aldus Miedema.

“Bij Samenwerking Noord denken we er precies zo over. Wat ons betreft wordt 2019 het jaar van nog inniger samenwerking met Connect.frl. We kunnen elkaar alleen maar versterken. Wij zijn als Samenwerking Noord ontstaan vanuit de arbeidsmarkt, maar Connect.frl is zeer sterk in het organiseren van grote evenementen voor studenten. Zoals ze dat hebben gedaan in Leeuwarden is een prachtig voorbeeld van hoe we dat ook in Groningen of Drenthe zouden kunnen organiseren”, zegt Fred Hassert.

Het afgelopen jaar was er al sprake van een zeer vruchtbare samenwerking bij het aanvragen van subsidie voor het Digital Trust Center. “Ik weet bijna zeker dat als we de aanvraag individueel hadden aangevraagd, dan hadden we geen subsidie ontvangen.” Volgens Hassert zou de inniger samenwerking er zelfs toe kunnen leiden dat je je moet afvragen of het nog wel nodig is om in de toekomst twee aparte organisaties te handhaven.

Voorlopig trekken beide organisaties geïnspireerd en vol ambitie samen op. Erik Miedema: “De Randstad is helemaal vol gelopen, huizen zijn er onbetaalbaar geworden. Het leefklimaat in het Noorden is een stuk prettiger. Als we nu ook nog voor zorgen dat jong talent hier voldoende banen kan vinden, dan denk ik dat de IT-sector sector zich echt kan ontwikkelen tot de nieuwe motor van de noordelijke economie. We gaan er dus wat van maken de komende jaren. En dat doen we samen!”