economie

17 dec 2001, 00:12

Ruim 750 Noordelijke bedrijven gestimuleerd tot innovatie

Het gaat goed met de vernieuwing van het midden- en kleinbedrijf in Groningen en de andere noorde-lijke provincies. Dat vindt althans de organisatie Syntens, die de vernieuwing bij het noordelijke be-drijfsleven helpt stimuleren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Noordelijke Midden- en Kleinbedrijf heeft met hulp van het project 'Bedrijvigheid in Vernieuwing' in de periode 1998-2001 diverse vernieuwingen doorgevoerd, zo blijkt uit een evaluatie. Ruim 1200 bedrijven zijn bezocht door Syntens adviseurs, met als doel in kaart te brengen waar in het desbetreffende bedrijf kansen op vernieuwing liggen, en welke stappen ondernomen moeten worden om die vernieuwing te realiseren. Ruim 750 bedrijven hebben daadwerkelijk vernieuwingen in hun bedrijfsvoering doorgevoerd.
Om de concurrentie voor te blijven is vernieuwen van levensbelang, ook voor goedlopende bedrijven. Uit de praktijk blijkt dat de ondernemer door de waan van de dag moeilijk tijd kan vrijmaken om die vernieuwing ook daadwerkelijk gestalte te geven. Uit onderzoek blijkt verder dat het ontbreken van een deskundige en onafhankelijke gesprekspartner wordt als een obstakel in het innovatietraject wordt gezien. Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, heeft dit hiaat opgevuld met het project 'Bedrijvigheid in Vernieuwing'. Door ondernemers bewust te maken van kansen en ze in contact te brengen met de juiste partijen zijn diverse vernieuwende activiteiten in gang gezet.
Deze vernieuwingen hebben betrekking op het kennisniveau van de ondernemer zelf, maar ook op aspecten van de bedrijfsvoering. Zoals het Friese bedrijf Klokkenmakerij Van der Meulen, dat het foutpercentage gewichtenproductie verbeterd heeft met hulp van de technologische werkplaats van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Of het Drentse bedrijf Terra Intermediair, dat een nieuw procédé heeft ontwikkeld voor hergebruik van restmateriaal. En het Groningse bedrijf LieMo, dat extra kennis heeft opgedaan via de Faculteit Techniek van de Hanzehogeschool, zodat die kennis toegepast kan worden in het ontwerp van nieuwe apparatuur.