economie

10 apr 2015, 10:10

Noordelijke bedrijven werken samen aan een zo groot mogelijke veiligheid op de werkvloer

Noordelijke bedrijven werken samen aan een zo groot mogelijke veiligheid op de werkvloer

Veertig grote en middelgrote noordelijke bedrijven hebben op 12 maart met het tekenen van een vernieuwd VGM-convenant opnieuw bevestigd dat ze collectief veel energie blijven steken in het verbeteren van hun prestaties op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Ze gaan dat doen door kennis en ervaring met elkaar te delen en duidelijke afspraken te maken op het gebied van VGM. Het uiteindelijke doel? Op naar nul ongelukken op de werkvloer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: