economie

11 feb 2015, 21:09

Nieuwbouw UMCG miljoenen duurder door aardbevingsproblematiek

Nieuwbouw UMCG miljoenen duurder door aardbevingsproblematiek

De nieuwbouwprojecten van het UMCG lopen geen vertraging op als gevolg van de aardbevingen. Woensdag werd bekend dat de bouw van het Forum daardoor een paar maanden langer duurt. De bouw van de protonenfaciliteit en de nieuwbouw van de centrale sterilisatieafdeling (locatie Eemspoort) lopen ondanks de aardbevingsproblematiek geen vertraging op. De kosten vallen wel hoger uit, zegt het UMCG.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit de inventarisatie van bouw- en verbouwprojecten in de stad Groningen. Minister Kamp sprak in november met gemeente, RUG, Hanzehogeschool en UMCG af om voor een aantal voorbeeldgebouwen in de stad Groningen te kijken of ze voldoende aardbevingsbestendig zijn of worden (in geval van nieuwbouw) en wat eventuele verstevigingen gaan kosten.

 

Extra kosten

 

In die inventarisatie zijn twee UMCG-projecten als voorbeeldgebouw meegenomen. Deze twee projecten zijn geselecteerd omdat de bouw ervan op korte termijn van start gaat. Het blijkt dat de bouw door aardbevingsbestendigheid geen vertraging hoeft op te lopen, maar dat er wel aanzienlijke meerkosten zijn. Op basis van onderzoek worden deze meerkosten voor de protonenfaciliteit geschat op ten minste 2,5 à 3 miljoen euro en voor de CSA gaat het om 500.000 euro. Het Rijk heeft toegezegd deze kosten op zich te nemen; waarschijnlijk worden deze afgewend op NAM.

 

Andere UMCG-gebouwen

 

Voor bestaande UMCG-gebouwen en andere bouwplannen moet nog bekeken worden in hoeverre ze aardbevingsbestendig zijn. Het onderzoek daarnaar loopt; in april worden de eerste resultaten van de eerste bouwdelen verwacht. In dat onderzoek wordt niet alleen de bouwkundige staat van de gebouwen meegenomen, maar ook de processen die in die gebouwen plaatsvinden. Er wordt dus ook gekeken naar kwetsbare apparatuur of activiteiten.

 

Overigens is het onduidelijk hoe groot het risico is dat een zwaardere aardbeving het UMCG en de stad Groningen treft. De NAM laat daar onderzoek naar doen. Het is de bedoeling dat er voorspeld kan worden waar aardbevingen van welke kracht kunnen plaatsvinden. Naar verwachting zal hierover na de zomer meer duidelijkheid komen.

 

Het zal nog een flinke tijd duren voor het onderzoek van de aardbevingsbestendigheid van alle UMCG-gebouwen is afgerond. In de tussentijd gaat men er vanuit dat bepaalde apparatuur en infrastructuur bij een zwaardere aardbeving (langdurig) buiten gebruik kunnen raken. Dat kan ernstige problemen opleveren, zowel voor patiënten als voor de bedrijfsvoering van het UMCG.

 

Voor wat het UMCG betreft is er dan ook maar één echte oplossing mogelijk: de gaswinning zodanig terugbrengen dat er geen gevaar voor zwaardere aardbevingen meer is.