economie

26 nov 2001, 00:12

Miljoenen-impuls voor banket-bakker in Groningen

De provincie Groningen is niet alleen leverancier van landbouwprodukten en toerisme. Er is een zeer veelzijdige-industrie, een feit dat lang niet bij iedereen bekend is. Een voorbeeld van een minder bekende industrie is te vinden in het Groningse Middelstum. Daar is de firma Vast Banket gevestigd, dat ruim twintig miljoen gulden steekt in een verbetering van de banketproduktie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vast Banket BV in Middelstum, gespecialiseerd in de productie van diverse soorten banket, heeft voor een bedrag van ca. ƒ 20 miljoen geïnvesteerd in uitbreiding van het bestaande bedrijfspand en in nieuwe productielijnen. Vast Banket wil met deze investering haar positie in de huidige markt verstevigen. Met de investering zal het huidige aantal vaste medewerkers groeien van 60 naar ruim 75. De investering is mede mogelijk gemaakt door een participatie van de N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.
Recentelijk heeft Vast Banket de nieuwbouw in gebruik genomen. De bedrijfsruimte heeft nagenoeg een verdubbeling meegemaakt en omvat nu ca.14.000 m². Er zijn drie nieuwe productielijnen (ovens) bijgebouwd, waardoor het bedrijf nu over een ultra moderne productiefaciliteit beschikt, die leidt tot een zeer efficiënte bedrijfsvoering.
Het familiebedrijf dat ruim 50 jaar bestaat en inmiddels een internationale reputatie heeft opgebouwd als banketleverancier, heeft bewust gekozen voor uitbreiding van de huidige productie in Middelstum. Zij zal zich tevens gaan specialiseren in verfijnde kwaliteitsproducten en ambachtelijke producten. Hiermee denkt zij haar positie in de nabije toekomst op de Nederlandse markt, maar ook in de rest van de wereld te kunnen verstevigen en verder uit te breiden.
De NOM heeft ƒ 185 miljoen geïnvesteerd in ruim 130 bedrijven. Zij verschaft risicodragende financiering en verleent diensten aan ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. De NOM richt zich op het financieren van sterke groei van bedrijfsactiviteiten, joint ventures, management buy-outs/buy-ins en aandelenoverdracht, vooral in het kader van opvolging.