economie

29 jan 2015, 21:09

MartiniPlaza gaat nauwer samenwerken met Stadsschouwburg en De Oosterpoort

MartiniPlaza gaat nauwer samenwerken met Stadsschouwburg en De Oosterpoort

De directie van MartiniPlaza heeft met de Stadsschouwburg en De Oosterpoort concrete afspraken gemaakt over verdere uitwerking en versterking van de samenwerking. Dat schrijven B&W in een brief aan de gemeenteraad. De brief gaat over de orde op zaken die afgelopen jaar bij MartiniPlaza is gesteld. Wethouder Joost van Keulen: “MartiniPlaza staat er nu heel anders voor dan een halfjaar geleden. We werken gestructureerd verder aan een gezonde en bloeiende toekomst.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2014 bleek er achterstallig onderhoud en een tekort in de bedrijfsvoering bij MartiniPlaza. Dit leidde tot het vertrek van de directeur en de Raad van Commissarissen. Ondertussen kent MartiniPlaza een nieuwe directeur en accountant. Er is een stuurgroep Onderhoud gekomen die de afspraken met de gemeente bewaakt. De begroting voor 2015 is verder sluitend.

Bank

Ook is een directiereglement in de maak waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie duidelijk worden omschreven. Verder bereidt het college een voorstel voor waarin de gemeente als bank voor MartiniPlaza blijft fungeren. Dat is noodzakelijk omdat externe banken voorlopig geen leningen willen verstrekken.

Samenwerking

MartiniPlaza gaat commerciëler werken. De directies van MartiniPlaza en Stadsschouwburg/Oosterpoort hebben samen hun positie ten opzichte van elkaar verkend en afspraken over samenwerking gemaakt. Een onderzoek moet uitwijzen hoe MartiniPlaza haar marktpositie kan versterken in combinatie met Stadsschouwburg/Oosterpoort. De theaters hebben een verschillende podiumfunctie en het is denkbaar dat grote publiekstrekkers meer in MartiniPlaza gaan optreden. Een ander onderzoek gaat over de aansturing. B&W verwachten de uitkomsten van beide onderzoeken na de zomer aan de raad voor te kunnen leggen.