economie

27 jan 2015, 10:10

Ledental Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) stijgt; “economische opleving op vele fronten”

Ledental Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) stijgt; “economische opleving op vele fronten”

Ook het ledental van de bedrijvenvereniging voor het Noord-Oosten van de stad Groningen - de VBNO – groeit gestaag door. Dat is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in het gebied begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie vorige week constateerde voorzitter Guus Vries dat het goed gaat met zijn  vereniging, en ook dat er sprake is van een economische opleving op vele fronten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week werd overigens ook al bekend dat  het goed gaat met de vereniging van bedrijven in het zuidoosten van de stad Groningen, de VBZO. De ledengroei bedroeg het afgelopen jaar 2014 circa vijftien procent.

VBNO:

“We kijken terug op een bewogen jaar met wisseling in bestuur en voorzitter, met een hernieuwde aanpak van de samenwerking tussen verenigingen en gemeente en met mooie nieuwe inspirerende projecten. Het ledental loopt gestaag op. Hoewel de belangstelling voor de activiteiten niet altijd even groot is, zien we toch een voortdurend enthousiasme. Nu al zijn er verschillende activiteiten voor de komende maanden gepland. En we hopen natuurlijk op voortgang in de projecten die we de afgelopen tijd in gang hebben gezet.”

Meer over deze ledenvergadering op de websites Groninger Ondernemers Courant (www.groc.nl) en  www.vbno.info

 

 

 

 

Voorzitter Guus Vries (VBNO).
Voorzitter Guus Vries (VBNO).