economie

15 okt 2001, 00:12

Kwaliteitscentrum Hanzehogeschool: 2,5 miljoen voor verbetering MKB in het Noorden

ITEM, centrum voor Totale Kwaliteit en onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, krijgt 2,5 miljoen gulden subsidie om de bedrijfsvoering van het MKB in het noorden te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De subsidie komt uit Kompas voor het Noorden van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het project start op 1 oktober 2001 en loopt tot juni 2004. ITEM werkt hierin samen met MKB-Noord. De verwachting is dat in totaal 150 tot 200 bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf van Drenthe, Friesland en Groningen deelnemen aan het project.
Het project 'Verbetering bedrijfsvoering MKB' moet de positie van het MKB in de drie noordelijke provincies verbeteren. Daarnaast levert het project een bijdrage aan een duurzame economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid in Noord-Nederland.
ITEM inventariseert de vraag van het bedrijf en zet daarna een onderzoek of een verbetertraject op. Dit wordt zodanig doorgevoerd dat er een structurele verbetering van de bedrijfsvoering tot stand komt. Essentieel daarbij is dat niet alleen het probleem wordt opgelost, maar ook de onderliggende oorzaak. Dit leidt tot een sterkere positie van het bedrijf. ITEM werkt bij de uitvoering van de verbetertrajecten samen met andere onderdelen van de Hanzehogeschool, met andere hogescholen, de Rijksuniversiteit Groningen en adviesbureaus uit Noord-Nederland.
De deelnemende bedrijven krijgen 35% subsidie op de advieskosten gemaakt voor de uitvoering van het verbetertraject. Vanwege deze gunstige regeling verwachten ITEM en MKB-Noord veel belangstelling voor het project. Tijdens een symposium van MKB-Noord op woensdag 3 oktober wordt ook aandacht besteed aan het project. Tijdens dit symposium staat strategische verbetering van de bedrijfsvoering centraal.