economie

14 aug 2001, 00:12

Kamer van Koophandel organiseert regiobijeenkomsten

De Kamer van Koophandel organiseert in de maand september een aantal regiobijeenkomsten in de provincie. Tijdens de bijeenkomsten kunnen ondernemers hun visie geven op ‘Ruimte om te ondernemen.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarnaast zijn de regiobijeenkomsten bedoeld om invulling te geven aan het Activiteitenplan voor het jaar 2002 van de Kamer van Koophandel. Zo wil de kamer actief inspelen op het Kompas voor het Noorden, het economisch stimuleringsprogramma voor Noord-Nederland.
De afgelopen jaren kenmerkten zich door een onstuimige economische groei, ook in Groningen. De toename van bedrijvigheid legt een forse claim op de schaarse ruimte. ‘Ruimte om te ondernemen’ staat daarom volop in de belangstelling. Begin dit jaar verscheen de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin het Rijksbeleid voor de lange termijn wordt uitgestippeld. Eind 2000 werd door de Provincie Groningen een nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP) vastgesteld. Als volgende stap worden nu voor de regio’s West, Noord, Oost en Centraal gebiedsgerichte uitwerkingen gemaakt.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 5 september in de Balk in Zuidhorn. De daarop volgende bijeenkomsten vinden plaats op 19, 25 en 26 september in respectievelijk Stadskanaal, Roodeschool en Haren.