economie

10 mrt 2015, 09:09

Harm Post: ‘ Groningen Airport Eelde absolute voorwaarde voor verdere internationale ontwikkeling Groningen’

Harm Post: ‘ Groningen Airport Eelde absolute voorwaarde voor verdere internationale ontwikkeling Groningen’

‘Het handhaven en versterken van de regionale luchthaven Groningen Airport Eelde is een absolute voorwaarde voor het internationaler worden van Groningen. Die ambitie tot internationalisering is er bij de Rijksuniversiteit, waar men in 2020 dertig procent internationale studenten wil hebben. En ook bedrijven als Google, RWE, NUON of windmolenproducent Vestas vragen om snelle internationale verbindingen. Dat bedenk ikzelf niet: ik  praat gewoon na wat die bedrijven mij vertellen. We moeten dan ook gewoon het lef hebben om te investeren in infrastructuur, en zeker ook in Groningen Airport Eelde.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat zegt Harm Post, directeur van Groningen Seaports, waar de havens van Delfzijl, Eemshaven en (momenteel) Lauwersoog  onder vallen. In het kader van een korte serie interviews van de Groninger Internet Courant (GIC) deze keer een interview met de directeur van de Groninger zeehavens.

Volgens directeur Post is het van vitaal belang dat er dicht bij de stad Groningen een goed geoutilleerde luchthaven blijft. Zo zal er binnen afzienbare tijd zeker weer een tekort ontstaan aan voldoende technisch opgeleid personeel, en dan is het goed dat die in Groningen kunnen worden opgeleid. ‘En daar hoort gewoon een vliegveld bij, met aansluitingen op internationale vliegvelden, “hubs”. We moeten zorgen dat we aantrekkelijk blijven voor goed opgeleide mensen om niet in stagnatie terecht te komen’.

Industrie volgt infrastructuur

Directeur Harm Post is er van overtuigd dat je eerst moet investeren in infrastructuur, voordat er zich hier bedrijven vestigen. Zo is het in gegaan in de Eemshaven en omgeving, en zo zal dat ook in Eelde het geval zijn. ‘Wij hebben in de Eemshaven voor 220 miljoen euro infrastructuur aangelegd, zonder dat we klanten hadden. We hebben klanten ook nooit van te voren laten tekenen. We wilden eerst alle vaarwegen op orde hebben. Je moet dus het lef hebben om te investeren in infrastructuur, en dan volgt de bedrijvigheid vanzelf wel.’

 

Sceptici

 

Volgens Harm Post lijkt de discussie over de toekomst van Eelde momenteel wat te worden gedomineerd door sceptici die zeggen dat het met de Luchthaven nooit wat is geweest, nu niks is, en nooit wat kan worden ook. ‘Maar als wij in Nederland in het verleden zo zouden hebben geredeneerd, en overal kosten -baten analyses op zouden hebben los gelaten, dan zouden we nooit een Amsterdam- Rijnkanaal hebben gehad. Maar gelukkig is dat wel gebeurd en daarom is Nederland nu een van de beste logistieke landen ter wereld.’

Kosten

Volgens Harm Post klopt het dat er jaarlijks geld bij moet bij Groningen Airport Eelde, en dat dat voorlopig nog wel zo zal blijven. ‘Maar op het openbaar vervoer leggen we jaarlijks ook geld toe, en waarom zouden we dan zo moeilijk doen over een bijdrage aan Eelde. Zo’n voor de noordelijke economie belangrijke voorziening, mag best wat kosten. Het gaat inderdaad om belastinggeld, maar dan geef ik liever daar geld aan dan aan andere zaken.’

 

Kritiekpunt op bedrijfsleven

 

Directeur Harm Post  is wel van mening dat, aangezien het bedrijfsleven aangeeft een goede luchthaven zo belangrijk te vinden, het ook meer mag bijdragen aan de kosten van de Luchthaven. ‘Ik vind wel dat het bedrijfsleven iets meer risicodragend mag zijn in de luchthaven. Wij hebben met werkgeversorganisatie VNO NCW Noord een “Route Development Fund” opgericht, om vliegmaatschappijen tegemoet te komen die nieuwe luchtlijnen willen onderhouden met Eelde. Die verbindingen zullen eerst enige tijd verliezen draaien, voordat een lijn rendabel is, zo gaat dat nu eenmaal. Dan vind ik wel dat het noordelijke bedrijfsleven ook een duit in het zakje mag doen om die aanloopverliezen te financieren. Daar mag het noordelijke bedrijfsleven net iets toeschietelijker in zijn’, aldus directeur Harm Post.