economie

28 apr 2015, 11:11

Haalt Groningen haar ambitieuze energiedoelstellingen wel?

Haalt Groningen haar ambitieuze energiedoelstellingen wel?

De Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen presenteert vanavond haar onderzoeksrapport naar het gemeentelijke energiebeleid, getiteld ‘Groningen energieneutraal in 2035!’, aan de raad. Deze commissie wilde weten of Groningen haar hoge ambities wel waar kan maken.

 

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente heeft een ambitieuze doelstelling geformuleerd op het gebied van energie, namelijk om in 2035 als stad energieneutraal te willen zijn. Sinds 2006 is de gemeente hiermee bezig en in het recente verleden is geconstateerd dat bij gelijkblijvende inspanning de doelstelling in 2035 niet zou worden gehaald.

 

Daartoe is het beleid enkele keren herzien. De Rekenkamercommissie heeft opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Partners + Pröpper uit Vught om te onderzoeken wat nodig is om wel succesvol te kunnen zijn in 2035 en daarbij ook lering te trekken uit wat andere steden doen. De onderzoekers hebben een zogenaamd realisatiegericht onderzoek uitgevoerd, dat ze zullen toelichten

 

Met dit rapport kan de raad de discussie aangaan met het college van B&W over het energiebeleid en met name over het nieuwe programma van het college, ‘Groningen geeft energie 2015 – 2018’, dat vorige maand aan de raad is aangeboden.

 

Naar verwachting worden het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie en het programma van het college van B&W in de raadscommissievergadering van 13 mei aanstaande besproken.