economie

09 jan 2015, 15:03

Groningse bedrijven zoeken samenwerking Centrum Veilig Wonen: afwikkeling schade aardbevingen

Groningse bedrijven zoeken samenwerking Centrum Veilig Wonen: afwikkeling schade aardbevingen

Er is grote belangstelling van noordelijke bedrijven om samen te werken met Centrum Veilig Wonen. Tot nu toe hebben zich al meer dan 400 grote en kleine bedrijven uit verschillende disciplines aangemeld voor herstel van aardbevingsschade, het veiliger maken en bouwkundig versterken van woningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het overgrote deel van deze bedrijven komt uit de provincie Groningen. Op maandag 12 januari wordt de eerste van een reeks informatiebijeenkomsten van Centrum Veilig Wonen (CVW) specifiek voor deze bedrijven gehouden.

 

Vergroten van veiligheid
 

Centrum Veilig Wonen heeft met ingang van 5 januari 2015 de afhandeling van aardbevingsschade overgenomen van de NAM. Daarnaast gaat het Centrum zich ook bezig houden met het versterken en verduurzamen van huizen en gebouwen, met als hoofddoel: het vergroten van de veiligheid voor inwoners in de provincie Groningen. Voor het herstellen van aardbevingsschade, het bouwkundig versterken en verduurzamen van gebouwen wil  Centrum Veilig Wonen intensief samenwerken met  Groningse bedrijven.

 

Bewoners staan centraal

De informatiebijeenkomsten van Centrum Veilig Wonen gaan over de erkenningsregeling die het in het leven heeft geroepen  voor vakmensen, zoals schade-experts, constructeurs, bouwers en installateurs. In de erkenningsregeling zijn standaarden gesteld op het gebied van onder andere veiligheid en kwaliteit. Onderdeel van de erkenningsregeling zijn ook eisen op het gebied van sociaal-communicatieve vaardigheden: niet alleen tevredenheid onder bewoners over de wijze waarop de schade is hersteld maar ook de wijze waarop met hen is gecommuniceerd. Omdat bewoners centraal staan bij Centrum Veilig Wonen vraagt de organisatie dit ook van de vakmensen die voor haar werken.

 

Creëren van werkgelegenheid

In januari worden zes informatiebijeenkomsten voor de aangemelde bedrijven gehouden. De bijeenkomsten worden verspreid in het aardbevingsgebied georganiseerd. Op de website van Centrum Veilig Wonen kunnen bedrijven zich nog steeds aanmelden.