economie

28 jun 2018, 09:09

Groningen wil energie uitwisselen via blockchain

Groningen wil energie uitwisselen via blockchain

De gemeente Groningen wil een Groningse Energiebank opzetten, waarin duurzame energie via blockchain kan worden uitgewisseld en waarin er ook een innovatieve financieringswijze voor energiebesparende maatregelen in een huis komt. De Energiebank is volgens wethouder Mattias Gijsbertsen een belangrijke stap naar een aardgasloos Nederland.
 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens het TransFuture Festival in Groningen presenteerde de wethouder beide projecten aan Diederik Samsom, die in opdracht van het kabinet twee miljoen huishoudens van het aardgasnet moet halen. Volgens Gijsbertsen is Groningen voorloper in de energietransitie. “Dat betekent dat we soms ook tegen beperkingen van de regelgeving van het Rijk aanlopen. Voor deze pilots hebben we regelruimte nodig. Daar heb ik vandaag onderhandelaar Diederik Samsom om gevraagd. Dit past ook binnen de toezegging die het kabinet heeft gedaan om Groningen koploper te maken van de energietransitie."

Blockchain en eigen energie-opwek
Het eerste project is een slimme manier - via blockchain - van uitwisselen en verrekenen van opgewekte energie binnen dezelfde wijk. In de wijken Reitdiep en Paddepoel in Groningen zijn verschillende partijen, zoals bewonerscommissies, energiecoöperaties en de gemeente, bijvoorbeeld al bezig met het realiseren van collectieve zonnepanelen of een wijkwindmolen en een daarmee samenhangend wijkenergieplan. Om deze pilot mogelijk te maken is het cruciaal dat Groningen experimenteerruimte krijgt ten aanzien van de regelgeving die hierop van toepassing is, zoals de Elektriciteitswet. Zo mogen huishoudens bijvoorbeeld nu nog geen energie leveren aan elkaar.​​​​​​​

Energiebesparing financieel mogelijk maken
Het andere pilotproject betreft een gebouw gebonden financiering. Er is daarbij geen sprake van een lening gekoppeld aan de bewoner maar aan het vastgoed. Dit geeft de mogelijkheid voor huishoudens om energiebesparende maatregelen door derden te laten financieren en realiseren.
​​​​​​​
De energierekening voor bewoners blijft daarmee gelijk. Uit de financiële ruimte die ontstaat door de energiebesparing, betaalt de bewoner geleidelijk de kosten voor de maatregelen aan de investeerder terug. Wethouder Gijsbertsen: "Zo maken we het ook voor huishoudens met een kleine portemonnee mogelijk energiebesparende maatregelen in hun eigen huis uit te voeren. De huidige regelgeving en toetsingscriteria voor hypothecaire leningen en consumptief krediet bieden echter geen ruimte hiervoor. We roepen het kabinet op de belemmeringen weg te nemen.”