economie

27 feb 2015, 12:12

Groningen Stad deelt niet in malaise rond bijstandsuitkeringen

Groningen Stad deelt niet in malaise rond bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is landelijk in 2014 met 22.000 toegenomen. De stad Groningen deelt als enige stad in het noorden niet in de malaise, het CBS spreekt zelfs over een afname van het aantal uitkeringen in de provinciehoofdstad.  

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam vrijdag naar buiten met de nieuwe cijfers. Landelijk telde men aan het eind van 2014 ongeveer 435.000 uitkeringsgerechtigden.

Sinds 2004 is het percentage noorderlingen dat moet leven van een bijstandsuitkering alleen maar gestegen. De eilanden Ameland, Vlieland, Terschelling en de stad Groningen vormen de enige uitzonderingen.

Het aantal afnemende bijstandsgerechtigden volgt volgens het CBS op de aantrekkende arbeidsmarkt. Bijstandsontvangers vinden over het algemeen minder snel een baan dan reguliere werkzoekenden. Dit geldt vooral voor de ouderen in de bijstand. Ongeveer zes op de tien bijstandsgerechtigden boven de 45 hebben al een uitkering van drie jaar of langer.